Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statistisk Sentralbyrå
971526920
Akersveien 26
OSLO
0033
NO
Kontaktperson: Steinar Byberg Hansen
Telefon: +47 45004920
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.ssb.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/78830160.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

17/1399 Oppgradering av brannmur
Referansenummer:  17/1399
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

48761000  -  Anti-virusprogramvare
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har også en omfattende forsknings‐ og
analysevirksomhet. Vi publiserer daglig ny statistikk og analyser på ssb.no.
Statistisk sentralbyrå er underlagt Finansdepartementet og statistikkloven, men er faglig sett en uavhengig organisasjon. Dette
innebærer av SSB selv bestemmer hva som skal publiseres og når og hvordan dette skal skje.
SSB lager statistikk om: folk og levekår, ressurser og miljø, økonomi og nasjonalregnskap kommunal, fylkeskommunal og statlig virksomhet
I underkant av 900 medarbeidere i Oslo og Kongsvinger bidrar til at samfunnsdebatt og ‐styring er basert på best mulig informasjon og
fakta. I tillegg har SSB nærmere 150 intervjuere rundt om i landet.
Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 2500000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

48760000  -  Programvare for virusbeskyttelse
72212761  -  Utviklingstjenester relatert til Anti-virusprogramvare
72212760  -  Utviklingstjenester relatert til Programvare for virusbeskyttelse
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Oslo og Konginger
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Formålet med anskaffelsen er å inngå avtale om kjøp av nye brannmurer til erstatning for eksisterende brannmurer. Anskaffelsen inkluderer migrering fra eksisterende brannmurer til nye samt vedlikeholdsavtale.
Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av bilag 1 til kontrakt.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 2500000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 02.04.2018  /  Slutt: 31.03.2022
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  16.02.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  09.05.2018
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  16.02.2018
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Statistisk sentralbyrå
Oslo
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

11.01.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system