Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Tinn kommune
864 963 552
Torget 1
Rjukan
3660
NO
Kontaktperson: Roy Pettersen
NUTS-kode:  NO034 -  Telemark
Fylke: Telemark, Kommune: Tinn
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.innkjopkontoret.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://tendsign.com/public/p_adformsnotice.aspx?UniqueId=afslvvusfu
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Mannheimen - innvendige arbeider - totalentreprise
Referansenummer:  18/88
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45210000  -  Byggearbeid
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Konkurransen gjelder avtale om levering av innvendige arbeider, samt opsjon på utvendige arbeider.
For nærmere informasjon viser vi til del 2, kravspesifikasjon.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45215000  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger til helse- og sosialetat, krematorier og offentlige toaletter
45300000  -  Byggningsinnstallasjonsarbeid
45310000  -  Installasjon av elektriske ledninger og armaturer
45311000  -  Arbeid i forbindelse med elektriske ledninger og armaturer
45330000  -  Blikkenslager og rørleggerarbeid
45331000  -  Installasjon av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg
45343230  -  Installasjon av sprinkleranlegg
45400000  -  Ferdigstillende bygningsarbeid
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO034 -  Telemark
Fylke: Telemark, Kommune: Tinn
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Konkurransen gjelder avtale om levering av innvendige arbeider, samt opsjon på utvendige arbeider.
Denne totalentreprisen er begrenset til følgende arbeider:• Detaljprosjektering til arbeidstegninger og -skjemaer for alle fag basert på foreliggende skissetegninger og rammebetingelser i byggesaken• Tilbyder skal erklære ansvarsrett for sine leveranser, herunder SØK, PRO og UTF, enten selv eller ved underleverandører• Riving av gjenstående innvendige vegger og overflater som ikke skal gjenbrukes i hht tegning• Etablering av kuldebrobryting, brann- og termisk isolasjon, fuktsperre og innvendig kledning, i tråd med TEK10, ramme- og igangsettingstillatelser og utført analyse av bygningsfysiske forhold som også sikrer vernet fasade mot fremtidige problemer og skader• Moderne fargesetting av alle byggets innvendige overflater med egnede produkter tilpasset eksisterende og nytt underlag• Gjenoppbygging av nødvendige vann, varme og avløpsrør til og i alle plan i hht TEK10, se egen beskrivelse, inklusive nye bunn- og stikkledninger med påkobling til kommunalt anlegg. Også varmeveksler mot flisfyringsanlegget og elkjele skal være inkludert.• Gjenoppbygging av sprinklersystem med tilførsel for alle plan inkl. loftet i hht TEK10, se eget brannkonsept• Gjenoppbygging av nødvendig elektrisk system til og i alle plan, inkl. brannalarm- og ledelyssystem i hht TEK10, se egen beskrivelse. Inkludert ny hovedtavle og ny tilførsel med påkobling til offentlig anlegg• Levering og montering av ventilasjonssystem basert på to eksisterende ventilasjonsaggregater, plassert ett på loft og ett i kjeller, se egen beskrivelse• Nødvendige brannisolerings- og branntettingsløsninger, i hht brannkonseptet• Levering og montering av alle nødvendige bygningsmessige tiltak for å oppnå moderne og gode innemiljøer i alle rom på alle plan, i hht aktuelle krav i TEK10, brannkonseptet, NS8175:2012 klasse B på plan 1 og 2, og klasse C (B) på plan 3 og 4, samt ramme- og igangsettingstillatelser.• Levering og montering av baderomsgarnityr, toalettpapirholdere, såpedispensere, avfallskurver, tørkepapirholdere i metall, samt speil og speilbelysning• Levering og montering av innvendig skilting og merking av rom og utstyr• Nedvask, klargjøring og overlevering• OPSJON: Opparbeidelse av uteområdet foran og rundt Mannheimen i hht. egen beskrivelseAnskaffelsens verdi anslåes til: NOK 30.000.000,- eks mva inklusive opsjon på uteområder. Volumet er et estimat og er ikke bindende for oppdragsgiver.
For nærmere informasjon viser vi til del 2, kravspesifikasjon.
Oppdragsgivers forbehold
Oppdragsgiver tar forbehold om følgende:• Kommunens godkjenning.• Politisk vedtak - de økonomiske rammene må godkjennes av kommunestyret.• Andre nødvendige tillatelser.
Deltilbud og alternative tilbud
Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget, og ei heller alternative tilbud.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 28.09.2018  /  Slutt: 01.11.2019

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  15.08.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afslvvusfu
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

14.06.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system