Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Tromsø kommune
940101808
Rådhuset, postbok 6900 Langnes
Tromsø
9299
NO
Kontaktperson: Jørn-Eirik Schjetne
Telefon: +47 91105691
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.tromso.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/85554482.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Sweco Norge AS (Hovedenhet)
967032271
Karihaugveien 89
Tromsø
9006
NO
Kontaktperson: Trond Johansen
Telefon: +47 94891373
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://http://www.sweco.no/

Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

P17600901 Kollektivfelt Strandvegen
Referansenummer:  P17600901
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Nytt kollektivfelt mellom sentrumstangenten og Peder Hansens gate
Ombygging av gatemiljø/fortau. Kantsteiner, steinbelagt fortau, trær, benker mm.
Etablering av snøsmelteanlegg basert på fjernvarme. Ny underfordeling.
Ombygging av eksisterende busstopp fra busslomme til kantstopp
Forlengelse av eksisterende busslomme
Vegbelysning og kabelanlegg
Skilt og skiltportaler
Nye sluker og justering av eksisterende kummer
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO072 -  Troms
Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Tromsø, Tromsøya, Strandvegen/Storgata
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Se vedlagt konkurransegrunnlag. For varighet kontrakt se konkurransegrunnlaget for nærmere beskrivelse. Varighet kontrakt er et konkurranseelement.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 5
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Oppgitt varighet er omtrentlig. Fremdrift er et konkurranseelement, jf. konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Som beskrevet i konkurransegrunnlaget

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Se konkurransegrunnlaget
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Se konkurransegrunnlaget
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  07.06.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Se konkurransegrunnlaget
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

11.05.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system