Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forsyningsforskriften

Kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Tjenester

I.1)

Navn og adresser

Bane NOR SF
917 082 308
Postboks 4350
HAMAR
2308
NO
Kontaktperson: Peder Stendebakken
Telefon: +47 22450000
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.banenor.no

I.6)

Hovedaktivitet

Annet:  Drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Supportavtale for IP/MPLS transmisjonsnett
Referansenummer:  201722420
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

72315100  -  Support av datanettverk
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Bane NOR SF har inngått avtale om 3. linje support (såkalt TAC 3) for utstyr levert av Alcatel-Lucent til Bane NORs IP/MPLS baserte transmisjonsnett i henhold til tidligere intensjonskunngjøring.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi ( Kan publiseres? ja )

Verdi ekskl. MVA:  6500000.00  EUR
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

32400000  -  Nettverk
32412000  -  Kommunikasjonsnettverk
32412100  -  Telekommunikasjonsnettverk
32420000  -  Nettverksutstyr
32424000  -  Nettverksinfrastruktur
32425000  -  Nettverksstyresystem
32428000  -  Oppgradering av nettverk
32523000  -  Telekommunikasjonsanlegg
32524000  -  Telekommunikasjonssystem
48219000  -  Diverse nettverksprogramvare
50312300  -  Vedlikehold og reparasjon av utstyr til datanettverk
50332000  -  Vedlikehold av telekommunikasjonsinfrastruktur
64200000  -  Telekommunikasjonstjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Avtale om 3. linje support (såkalt TAC 3) for utstyr levert av Alcatel-Lucent til Bane NORs IP/MPLS baserte transmisjonsnett. Dette er tilgjengelighet på dyp systemekspertise i fall det skulle oppstå problemer som gjør at nettet faller ut og togfremføringen rammes. Avtalen omfatter nødvendige programvareoppdateringer av kretskort og managementsystem.
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Avtalen har en varighet på seks år med opsjon på forlengelse ett år av gangen inntil Bane NORs behov opphører
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Kontraktsinngåelse uten kunngjøring av konkurranse
  • Anskaffelsen ligger utenfor virkeområdet til anskaffelsesforskriften
Forklaring
Viser til forklaring i tidligere intensjonskunngjøring 2017/S 154-321148.
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 154-321148
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-688778

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

Tittel: Supportavtale for IP/MPLS transmisjonsnett

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

20.07.2017
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse ( Kan publiseres? ja )

Alcatel-Lucent Norway AS
916186398
Fornebu
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge

Leverandøren er en SMB : nei

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Bane NOR SF
Postboks 4350
Hamar
2308
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

14.02.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system