Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

SYKEHUSINNKJØP HF
916879067
Tollbugata 7
VADSØ
9800
NO
Kontaktperson: Britt Mikkelsen
Telefon: +47 77628321
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.2)

Samordnede innkjøp

Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Defibrillatorer til UNN HF
Referansenummer:  2017/894
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

33182100  -  Defibrillator
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Tildeling kontrakt for utskiftning av defibrillatorer ved Universitetssykehuset
Nord-Norge HF.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  3500000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Multifunksjonsdefibrillatorer
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

33000000  -  Medisinsk utstyr, legemidler og utstyr til personlig pleie
33182100  -  Defibrillator
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland
NUTS-kode:  NO072 -  Troms
Fylke: Troms
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Gjennom standardisering avdefibrillatorer forventer oppdragsgiver en mer effektiv og riktig bruk avutstyret slik at pasientsikkerheten ivaretas på en optimal måte. Defibrillatoreneskal brukes intrahospitalt.
Det ønskes tilbud på to hovedtyperdefibrillatorer: Halvautomatiske defibrillatorer til bruk på lokalisasjoner medlav sannsynlighet for hjertestans og multifunksjonsdefibrillatorer til bruk påsteder med høyere sannsynlighet for hjertestans. UNN ønsker å spesifiserebestykning med opsjoner på multifunksjonsdefibrillatorene ut fra hvilkebehov som må ivaretas og ut fra hvor utstyret skal plasseres.
Derfor ønskes pristilbud på følgendebestykning:
- multifunksjonsdefibrillatorer medendetidal CO2 og pacing (9 stk).
- multifunksjonsdefibrillatorer medendetidal CO2, pacing, NIBP, SpO2, flerkanals EKG (24 stk + 2 stkopplæring/utlån MTA)
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Produkt  /  Vekting:  55
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Leverandørtjenester  /  Vekting:  10
Kostnadskriterier  -  Navn:  Totalkostnad  /  Vekting:  35
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Enkle defibrillatorer
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

33000000  -  Medisinsk utstyr, legemidler og utstyr til personlig pleie
33182100  -  Defibrillator
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland
NUTS-kode:  NO072 -  Troms
Fylke: Troms
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Gjennom standardisering avdefibrillatorer forventer oppdragsgiver en mer effektiv og riktig bruk avutstyret slik at pasientsikkerheten ivaretas på en optimal måte. Defibrillatoreneskal brukes intrahospitalt.
Det ønskes tilbud på to hovedtyperdefibrillatorer: Halvautomatiske defibrillatorer til bruk på lokalisasjoner medlav sannsynlighet for hjertestans og multifunksjonsdefibrillatorer til bruk påsteder med høyere sannsynlighet for hjertestans. UNN ønsker å spesifiserebestykning med opsjoner på multifunksjonsdefibrillatorene ut fra hvilkebehov som må ivaretas og ut fra hvor utstyret skal plasseres.
Derfor ønskes pristilbud på følgendebestykning:
- halvautomatisk defibrillatorer(14 stk + 2 stk opplæring/utlån MTA)
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Produkt  /  Vekting:  55
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Leverandørtjenester  /  Vekting:  10
Kostnadskriterier  -  Navn:  Totalkostnad  /  Vekting:  35
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 207-429452
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-521547

Del V: Kontraktsinngåelse

Delkontrakt nr.: 1

Tittel: Multifunksjonsdefibrillatorer

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

07.02.2018
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  4
Antall mottatte tilbud fra SMB’er:  0
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Medidyne as
Hovfaret 13
Oslo
0275
NO
Telefon: +47 67530140
Faks: +47 67530141
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo

Leverandøren er en SMB : ja
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  3200000.00  NOK

Del V: Kontraktsinngåelse

Delkontrakt nr.: 2

Tittel: Enkle defibrillatorer

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

07.02.2018
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  4
Antall mottatte tilbud fra SMB’er:  1
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Alere AS
Kjelsåsveien 161
OSLO
0884
NO
Telefon: +47 24056600
Faks: +47 24056780
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo

Leverandøren er en SMB : ja
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  300000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

KOFA
Bergen
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

13.02.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system