Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Oslo kommune v/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
915 705 243
Pb.1514 Vika
Oslo
0117
NO
Kontaktperson: Solfrid Lie
Telefon: +47 21802180
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=209590&B=OSLO
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Rehabilitering av Stovner idrettshall
Referansenummer:  17/85
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Stovner idrettshall ble bygd i 1983. Det er i dag en rekke tiltak som er nødvendig å iverksette for å få en tidsriktig idrettshall. Det skal bl.a igangsettes en rehabilitering av inngangsparti, idrettsgarderober, utskifting av ventilasjonsanlegg, oppgradering av tekniske rom, nytt banedekke og nytt rekkverk, rehabilitering av fellestoaletter, rehabilitering av EL fordelingen, nye dører. Mulighet for opsjoner på gymnastikkrom, ny hallbelysning, rehabilitering av kiosk og klubbrom og idrettsutstyr.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45111000  -  Nedrivning, forbereding og rydding av byggeplass
45111300  -  Demonteringsarbeid
45113000  -  Byggeplassarbeid
45210000  -  Byggearbeid
45212200  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med idrettsanlegg
45212220  -  Byggningsarbeid i forbindelse med flerbruks sportsfasiliteter
45212230  -  Installering av garderober
45212290  -  Reparasjon og vedlikehold av idrettsanlegg
45300000  -  Byggningsinnstallasjonsarbeid
45310000  -  Installasjon av elektriske ledninger og armaturer
45314000  -  Installasjon av telekommunikasjonsutstyr
45316000  -  Installasjon av belysning og elektriske signalanlegg
45330000  -  Blikkenslager og rørleggerarbeid
45331000  -  Installasjon av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg
45331200  -  Installasjon av ventilasjons- og klimaanlegg
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Stovner idrettshall ble bygd i 1983. Det er i dag en rekke tiltak som er nødvendig å iverksette for å få en tidsriktig idrettshall. Det skal bl.a igangsettes en rehabilitering av inngangsparti, idrettsgarderober, utskifting av ventilasjonsanlegg, oppgradering av tekniske rom, nytt banedekke og nytt rekkverk, rehabilitering av fellestoaletter, rehabilitering av EL fordelingen, nye dører. Mulighet for opsjoner på gymnastikkrom, ny hallbelysning, rehabilitering av kiosk og klubbrom og idrettsutstyr.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 6

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  22.05.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

17.04.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system