Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Modum kommune
970 491 589
Rådhusveien 1
Vikersund
3370
NO
Kontaktperson: Tomm Kristiansen
NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Modum
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.modum.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afavestche&GoTo=Docs
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Vei og VA Hubroveien
Referansenummer:  18/4
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45233130  -  Byggearbeid i forbindelse med hovedveier og motorveier
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Hubroveien i Vikersund skal opprustes med ny overbygning. Samtidig skal eksisterende vann- og avløpsledninger skiftes ut.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45231300  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger
45232100  -  Bygge- og anleggsarbeid og følgearbeid i forbindelse med vannrørledninger
45232150  -  Arbeid i forbindelse med vanndistribusjonsledninger
45232440  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kloakkledninger
45233100  -  Byggearbeid i forbindelse med anlegg av veier
45233120  -  Anlegg av vei
45233140  -  Veiarbeid
45233210  -  Overflatearbeid på hovedveier
45233220  -  Overflatearbeid på veier
45233228  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Overflatearbeid
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Modum
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Hubroveien i Vikersund skal opprustes med ny overbygning. Samtidig skal eksisterende vann- og avløpsledninger skiftes ut.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 13.08.2018  /  Slutt: 31.12.2018

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  30.07.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afavestche
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

14.06.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system