Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet (NTNU), Innkjøp
974 767 880
Seksjon for Anskaffelser
Trondheim
7491
NO
Kontaktperson: Sindre Faanes
Telefon: +47 95882750
NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.ntnu.edu

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://sourcing.amesto.com/avantra/Customer/trondheim/modules/purchase/published/
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Utdanning

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Optisk sonde for disperse systemer
Referansenummer:  ANSK-0046-18
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

38000000  -  Laboratorie-, optisk- og presisjonsutstyr (bortsett fra briller)
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

In-line foto-optisk målingsteknikk for å undersøke fordelinger av boble / partikkelstørrelse i konsentrerte dispersjoner. Fullautomatisk bildeanalyseprogramvare for boble/partikkelstørrelse er nødvendig.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

In-line foto-optisk målingsteknikk for å undersøke fordelinger av boble / partikkelstørrelse i konsentrerte dispersjoner. Fullautomatisk bildeanalyseprogramvare for boble/partikkelstørrelse er nødvendig.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 29.06.2018  /  Slutt:
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Sonde, mikroorganismer, få micrometer, opsjon kjøp
Sonde, mikroorganismer, få micrometer, opsjon leie og kjøp
Sonde, bobler, 0,1-5mm, opsjon kjøp
Sonde, bobler, 0,1-5mm, opsjon leie og kjøp
Ekstra 12 mnd garanti
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  15.06.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Engelsk, Norsk
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  15.06.2018
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Norges Teknisk-Vitenskapelige Universitet NTNU
Trondheim
7491
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

16.05.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system