Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Tinn kommune
864 963 552
Torget 1
Rjukan
3660
NO
Kontaktperson: Kristin Borander
Telefon: +47 92094929
NUTS-kode:  NO034 -  Telemark
Fylke: Telemark, Kommune: Tinn
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.tinn.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Atrå barne- og ungdomskole
Referansenummer:   186049
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Det er tidligere vært arrangert en begrenset konkurranse som ble avlyst pga. prisnivå.
Man har foretatt en grundig studie av dagens samfunnshus og sett på hvilke muligheter man har innenfor den totale økonomiske rammen for prosjektet.
Vi vil presentere et Mulighetsstudie med 2 alternativ med og uten eksisterende samfunnshus hvor man belyser de ulike ulemper og fordeler ved begge alternativ. Man vil velge kun ett alternativ før man går ut i ny konkurranse. Det er søkt om støtte fra Klimasats som har gitt et tilsagn og disse ambisjonene vil derfor være viktig å ivareta i videreføringen av prosjektet som skal realiseres.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 63000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
71200000  -  Arkitekt- og relaterte tjenester
71220000  -  Arkitektoniske designtjenester
71221000  -  Arkitekters tjenesteytelser i forbindelse med bygninger
71222000  -  Arkitekters tjenesteytelser i forbindelse med utendørs anlegg
71223000  -  Arkitekters tjenesteytelser i forbindelse med bygningsutvidelse
71240000  -  Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester
71242000  -  Prosjekt- og designforberedelse, kostnadsoverslag
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO034 -  Telemark
Fylke: Telemark, Kommune: Tinn
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Atrå - Tinn Kommune
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Se vedlagte notat for dialogkonferanse
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

27.04.2018

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

24.03.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system