Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Gjesdal Kommune
964978573
Rettedalen 1
ÅLGÅRD
4330
NO
Kontaktperson: Jon Jakobsson
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.gjesdal.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/78268408.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Gjesdal
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Bygging av Bærland omsorgsboliger
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45215210  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med omsorgs- og pleieboliger
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Gjesdal kommune v/tjenesteområde Kultur og samfunn innbyr herved til åpent tilbudskonkurranse i forbindelse med bygging av nye omsorgsboliger i Ålgård. Bærland omsorgsboliger skal bygges på tomt gnr. 6, bnr. 432 Djupedalsveien 6.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

71240000  -  Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Gjesdal
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Prosjektet skal gjennomføres som modifisert totalentreprise. Gjesdal kommune har allerede utarbeidet tegninger som skal følges. Totalentreprenøren overtar arkitekt-tegningene for videre detaljering og prosjektering av tekniske fag.
Gjesdal kommune har søkt om rammetillatelse. Ansvarlig søker for rammesøknad er Link arkitektur.  
Grunnarbeidene er skilt ut i dette prosjekt, og totalentreprenøren kommer til ferdig planert tomt. Tilkobling vann, overvann og spillvann skal være klart innenfor tomta.
Forbehold om politisk godkjenning.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 12

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å foreta eventuelle
avklaringer/korrigeringer.
Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt,
vurdere det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det
presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Anbudskonferanse 16.1.18 kl 12:00. Oppmøte Djupedalsveien 6, 4330 Ålgård
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  09.02.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

08.01.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system