Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Sykehusbygg HF
814630722
Klæbuveien 118
Trondheim
7031
NO
Kontaktperson: Lillian Slåtsve
Telefon: +47 93009644
NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Molde
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.sykehusbygg.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=202158&B=KGVLIGHT
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Annet:  Sykehusbygging mm

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Anskaffelse av prosjektkontor Hjelset for Nytt sjukehus Nordmre og Romsdal (SNR), ombygging og oppgradering av ca 600 kvm kontorarealer
Referansenummer:  18/00003
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45262700  -  Ombyggingsarbeid
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

For gjennomføring av SNR-prosjektet er det opprettet et prosjektkontor på Hjelset beliggende i østenden av tomteområdet for nytt sykehus. Bygningen er fra 1970 og var opprinnelig bygd som hybelbygg for ansatte ved det psykiatriske sykehuset. Senere har bygningen også vært brukt til skoleformål. I 2015 ble første etasje gitt en lett ombygging for bruk til prosjektkontor i innledende fase. Bygningen har tre etasjer over en sokkeletasje. For å gi plass til prosjektorganisasjonen og tilhørende virksomhet, skal de to øverste etasjene også bygges om og oppgraderes. De to etasjene har et brutto gulvareal på 600 kvm (300 kvm i hver etasje). I tillegg til de bygningsmessige arbeider skal det etableres balansert ventilasjon, og det skal installeres heis. Bygningen skal gis en relativt generell utforming som kontorbygning, med sikte på at bygningen, etter at prosjektorganisasjonen for SNR har flyttet ut, kan benyttes videre til kontorformål.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
45213150  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Kontorbygning
45215140  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Sykehusfasiliteter
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Molde
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Hjelset
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

For gjennomføring av SNR-prosjektet er det opprettet et prosjektkontor på Hjelset. Prosjektkontorets gateadresse er Oppdølveien 14. Bygningen, som har navnet «Strandheim» ligger helt i østenden av tomteområdet for nytt sykehus. Bygningen er fra 1970 og var opprinnelig bygd som hybelbygg for ansatte ved det psykiatriske sykehuset. Senere har bygningen også vært brukt til skoleformål. I 2015 ble første etasje gitt en lett ombygging for bruk til prosjektkontor i innledende fase. Bygningen har tre etasjer over en sokkeletasje. For å gi plass til prosjektorganisasjonen og tilhørende virksomhet, skal de to øverste etasjene også bygges om og oppgraderes. De to etasjene har et brutto gulvareal på 600 kvm (300 kvm i hver etasje). I tillegg til de bygningsmessige arbeider skal det etableres balansert ventilasjon, og det skal installeres heis. Bygningen skal gis en relativt generell utforming som kontorbygning, med sikte på at bygningen, etter at prosjektorganisasjonen for SNR har flyttet ut, kan benyttes videre til kontorformål.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.05.2018  /  Slutt: 01.11.2018
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Se konkurransegrunnlaget
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Det vil bli gjennomført informasjonsmøte inkludert tilbudsbefaring 22.januar 2018 kl. 10.00. Oppmøte prosjektkontoret (Opdølvegen 14), til byggeprosjektet på Hjelset. Tilbyder bes melde seg på tilbudsbefaring via konkurransegjennomføringsverktøyet.

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Ja, se konkurransegrunnlaget
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Ja, se konkurransegrunnlaget
Minimumskrav:  
Ja, se konkurransegrunnlaget
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Ja, se konkurransegrunnlaget
Minimumskrav:  
Ja, se konkurransegrunnlaget
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Ja, se konkurransegrunnlaget
III.2.3)

Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten

Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  26.02.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  26.05.2018
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  26.02.2018
Lokal tid:  12:00
Informasjon om hvem som deltar og tilbudsåpningen:  
Kun oppdragsgiver

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.3)

Tilleggsinformasjon

Tilbud skal innleveres elektronisk via KGV-light.
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Sykehusbygg HF
Trondheim
7030
NO
Telefon: +47 93009644

VI.4.3)

Prosedyre for klagebehandling

Nøyaktig informasjon om tidsfrist(er) for klagebehandling: 
Se konkurransegrunnlaget
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

11.01.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system