Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Kolumbus AS
914749360
Pb 270, Sentrum
Stavanger
4002
NO
Kontaktperson: Erik Førde
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.kolumbus.no/

I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
I.4)

Type oppdragsgiver

Annet:  Offentlig rettslig organd
I.5)

Hovedaktivitet

Annet:  Administrasjonsselskap som har ansvar for den offentlige buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Leasing av el-sykler
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

34422000  -  Sykler med hjelpemotor
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Kolumbus AS, ved mobilitetsprosjektet HjemJobbHjem (HJH), planlegger utlysning av en konkurranse vedrørende formidling av leasingfinasierte el-sykler.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

34430000  -  Sykler
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Kolumbus AS, ved mobilitetsprosjektet HjemJobbHjem (HJH), planlegger utlysning av en konkurranse vedrørende formidling av leasingfinasierte el-sykler til ansatte i bedrifter som har avtale med HjemJobbHjem-bedriftene på Nord Jæren. Tilbudet vil omfatte offentlige aktører slik som kommuner og private bedrifter som er lokalisert i de 4 bykommunene, Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger. I dag er det 315 bedrifter som er med i HjemJobbHjem. Dette utgjør nærmere 45.000 ansatte.
HjemJobbHjem er en mobilitetsordning som har målsetting å påvirke de ansatte i HJH-bedriftene til å endre sine reisevaner til og fra jobb. Et eget team har daglig dialog med medlemsbedriftene for å tilrettelegge for aktiviteter og tiltak som gjør at enda flere ansatte velger å sette bilen hjemme av og til. Sammen med en kontaktperson fra bedriften setter en rådgiver fra HJH opp en aktivitetsplan som har konkrete tiltak som slik som:
--Gratis tilgang (inntil 3 timer) til elektriske Bysykler
--Mulighet til å kjøpe HjemJobbHjem 30-dagersbillett (buss, tog og enkelte båter)
--Sykkelservice på arbeidsplassen
--Prøvesykling på el-sykler
--Konkurranser og aktiviteter hos bedriftene
--Foredrag om helsegevinster ved bevegelse (sykling, gange etc.)
HJH ønsker å utvide tiltakene fra ordningen gjennom å kunne tilby el-sykler med leasing-finansiering til ansatte i HJH bedriftene. Formålet med tiltaket er å gi enda flere muligheten til å benytte el-sykkel til og fra jobb. En leasing-ordning som finansieres via lønnstrekk kan senke terskelen for at enda flere får råd til å kjøpe en el-sykkel.
HJH ønsker å inngå en rammeavtale som kan dekke følgende:
--Leasing av et utvalg ulike el-sykkel modeller og cargo bikes
--En service funksjon (sykkelverksted) for vedlikehold og service av el-syklene
--Gjennomføring av markedsføringsaktiviteter/innsalg i bedriftene i samarbeid med HJH, samt administrasjon og oppfølging av medlemsbedrifter.
--Elektronisk løsning for bestilling
I juni 2017 gikk Kolumbus fra å være hele regionens kollektivselskap til å være regionenes mobilitetsleverandør. Kolumbus ønsker å være en tilrettelegger for tiltak som skal gi uttelling i mindre bilreiser i regionen, også utover Nord Jæren. Kolumbus jobber nå aktivt for å kunne gjennomføre konkurransen på vegne av flere kommuner i Rogaland, og dette vil i så tilfelle være en utvidelse av omfanget av avtalen som beskrevet tidligere i kunngjøringsteksten.
I forbindelse med planleggingen av anskaffelsesprosessen ønsker Kolumbus å invitere potensielle tilbydere til dialogkonferanse i Stavanger 26. april, kl. 10:00. Påmelding til dialogkonferansen sendes på e-post til Erik Førde (erik.forde@inventura.no) innen 23. april. Deltakere som melder seg på vil få tilsendt informasjon om sted for oppmøte.
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

11.06.2018

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

10.04.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system