Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statens vegvesen
971 032 081
Postboks 6706 Etterstad
Oslo
0609
NO
Kontaktperson: May Linn Askeland
Telefon: +47 47638488
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Vindafjord
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.vegvesen.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/Documents/Folder/167167
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Gang- og sykkelveg langs fv. 734
Referansenummer:  18/95217
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Det skal etableres ny gang-sykkelveg langs fv 734, fra Håkull til Trovåg ca 3280 m. Utføres som totalentreprise iht NS 8407:2011. De første 200 m ved Håkull skal etableres som fortau i forlengelse av eksisterende fortau. Det skal etableres 2 busslommer i ca. profil 600 og 1300 og 4 kantstopp i ca. profil 20, 1800, 3420 og 3470. Eksisterende avkjørsler skal opprettholdes og tilpasses ny situasjon. Ved profil 2820 skal det etableres ny adkomstveg til fritidseiendom. Mellom ca. profil 2660og 3010 etableres gang-sykkelveg på mur. Det skal etableres lysanlegg langs hele traseen.
Prosjektet skal prosjekteres tegningsbasert.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Vindafjord
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Vindafjord kommune langs Fv 734 Håkull - Trovåg
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Det skal etableres ny gang-sykkelveg langs fv 734, fra Håkull til Trovåg ca 3280 m. Utføres som totalentreprise iht NS 8407:2011. De første 200 m ved Håkull skal etableres som fortau i forlengelse av eksisterende fortau. Det skal etableres 2 busslommer i ca. profil 600 og 1300 og 4 kantstopp i ca. profil 20, 1800, 3420 og 3470. Eksisterende avkjørsler skal opprettholdes og tilpasses ny situasjon. Ved profil 2820 skal det etableres ny adkomstveg til fritidseiendom. Mellom ca. profil 2660og 3010 etableres gang-sykkelveg på mur. Det skal etableres lysanlegg langs hele traseen.
Prosjektet skal prosjekteres tegningsbasert.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Slutt: 03.05.2020

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Henviser til konkurransegrunnlaget
Kapitel B2 Krav til leverandørens kvalifikasjoner - tilbudskonkurranse
2.2. Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling
2.3. Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet
2.4. Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner
2.4.1. Relevant erfaring
2.4.2. Byggherrers erfaringer
2.4.3. Gjennomføringsevne
2.5. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet
2.5.1. SHA system
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Kontraktsbestemmelser – NS 8407:2011
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Statens vegvesen
C3 Avtaledokument
D Beskrivende del

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  04.10.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

05.07.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system