Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Stavanger Byggdrift KF
976 671 120 
Sandvikveien 21
Stavanger
4016
NO
Kontaktperson: Arild Stensland
Telefon: +47 40402748
E-post: arild@iav.no
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.iav.no/

I.4)

Type oppdragsgiver

Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Rammeavtale for transporttjenester av matleveranser for SBD kjøkken
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

60100000  -  Veitransporttjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdragsgiver ønsker gjennom denne konkurransen å inngå kontrakt om transport av mat leveranser for SBD kjøkken. SBD Kjøkken produserer og leverer mat til sykehjem i Stavanger.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  700000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO04 -  Agder og Rogaland
Region: Agder og Rogaland
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Oppdragsgiver ønsker gjennom denne konkurransen å inngå kontrakt om transport av mat leveranser for SBD kjøkken. SBD Kjøkken produserer og leverer mat til sykehjem i Stavanger.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kostnadskriterier  -  Navn:  Pris  /  Vekting:  60%
Kostnadskriterier  -  Navn:  Kvalitet på tjeneste, biler, kapasitet, service  /  Vekting:  30 %
Kostnadskriterier  -  Navn:  Kvalitet på tilgjengelighet  /  Vekting:  10%
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Oppdragsgiver kan forlenge kontrakten med 1 + 1 år
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 206-426756
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-194811

Del V: Kontraktsinngåelse

Tittel: Rammeavtale for transporttjenester av matleveranser for SBD kjøkken

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

24.01.2018
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  3
Antall mottatte tilbud fra SMB’er:  1
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Svipp AS
larsamyrå 10
sandnes
4313
NO
Telefon: +47 51599999
E-post: ole@svipp.no
NUTS-kode:  NO04 -  Agder og Rogaland
Region: Agder og Rogaland

Leverandøren er en SMB : ja
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  2152000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

KOFA
Bergen
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

13.02.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system