Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Oslo kommune v/ Bymiljøetaten
996 922 766
Postboks 636 Løren
Oslo
0507
NO
Kontaktperson: Fredrik Dahl-Hansen
Telefon: +47 21802180
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.oslo.kommune.no/#gref

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=210738&B=OSLO
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Generalentreprise Turvei E9 Leirskallen
Referansenummer:  12-BYM-2017
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45233340  -  Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av gangstier
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Bedre fremkommeligheten for befolkningen i bydelen og bidra til å tilfredsstille målet om en sammenhengende turvei E9.
Det skal anlegges turvei, møteplass og gangbro over Ljanselva. Prosjektet vil bidra positivt til å imøtekomme BYM sitt overordnede mål i turveistrategien om å etablere et sammenhengende turveinett i Oslo.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
45100000  -  Forberedende anleggsarbeid
45200000  -  Deler av eller komplette byggekonstruksjoner samt anleggsarbeider
45210000  -  Byggearbeid
45221000  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bruer, tunneler, sjakter og underganger
45221100  -  Anleggsarbeid i forbindelse med bruer
45221110  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Bru
45221113  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Gangbru
45233200  -  Diverse overflatearbeid
45233300  -  Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av veier, gater og gangstier
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Bedre fremkommeligheten for befolkningen i bydelen og bidra til å tilfredsstille målet om en sammenhengende turvei E9.
Det skal anlegges turvei, møteplass og gangbro over Ljanselva. Prosjektet vil bidra positivt til å imøtekomme BYM sitt overordnede mål i turveistrategien om å etablere et sammenhengende turveinett i Oslo.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Se konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlag

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  13.06.2018
Lokal tid:  13:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

17.05.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system