Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statens vegvesen
971 032 081
Postboks 8142 Dep
Oslo
0033
NO
Kontaktperson: Jan Bremer Remø
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.vegvesen.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=204790&B=VEGVESEN
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Asfaltkontrakter i Region vest 2018 - runde 2
Referansenummer:  18/19450
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45233223  -  Fornyelse av slitelag på kjørebaner
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Asfaltkontrakter i Region vest 2018 - runde 2
3-14-2018-02 Sunnfjord
3-14-2018-03 Sogn
3-12-2018-04 Riks- og fylkesvegar Bergen og Nordhordland
3-12-2018-05 Fylkesvegar Hordaland vest (Sotra/Øygarden/Askøy)
3-12-2018-06 Fylkesvegar Voss/Hardanger/Sunnhordland
3-11-2018-03 Fylkesvegar Sør-Rogaland
3-11-2018-04 Riks- og fylkesvegar Nord- Rogaland
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
Tilbud kan gis på  alle delkontrakter
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

3-14-2018-03 Sogn
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

44113620  -  Asfalt
45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO052 -  Sogn og Fjordane
Fylke: Sogn og Fjordane
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Sogn og Fjordane fylke
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Asfaltarbeider 2018
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Pris
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Slutt: 31.12.2018
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

3-14-2018-02 Sunnfjord
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

44113620  -  Asfalt
45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO052 -  Sogn og Fjordane
Fylke: Sogn og Fjordane
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Sogn og Fjordane fylke
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Asfaltarbeider 2018
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Pris
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Slutt: 31.12.2018
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

3-12-2018-04 Riks- og fylkesvegar Bergen og Nordhordland
Delkontrakt nr.:  3
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

44113620  -  Asfalt
45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO051 -  Hordaland
Fylke: Hordaland
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Hordaland fylke
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Asfaltarbeider 2018
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Pris
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Slutt: 31.12.2018
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

3-12-2018-05 Fylkesvegar Hordaland vest
Delkontrakt nr.:  4
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

44113620  -  Asfalt
45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO051 -  Hordaland
Fylke: Hordaland
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Hordaland fylke
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Asfaltarbeider 2018 Sotra/Øygarden/Askøy
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Pris
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Slutt: 31.12.2018
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

3-12-2018-06 Fylkesvegar Voss/Hardanger/Sunnhordland
Delkontrakt nr.:  5
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

44113620  -  Asfalt
45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO051 -  Hordaland
Fylke: Hordaland
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Hordaland fylke
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Asfaltarbeider 2018
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Pris
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Slutt: 31.12.2018
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

3-11-2018-03 Fylkesvegar Sør-Rogaland
Delkontrakt nr.:  6
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

44113620  -  Asfalt
45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Rogaland fylke
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Asfaltarbeider 2018
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Pris
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Slutt: 31.12.2018
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

3-11-2018-04 Riks- og fylkesvegar Nord- Rogaland
Delkontrakt nr.:  7
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

44113620  -  Asfalt
45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Rogaland fylke
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Asfaltarbeider 2018
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Pris
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Slutt: 31.12.2018
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak. Se konkurransegrunnlaget for utfyllende informasjon.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Se konkurransegrunnlaget for utfyllende informasjon.
Minimumskrav:  
Positiv egenkapital.
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Leverandøren skal bl.a.ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad.
Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert.
Se konkurransegrunnlaget for utfyllende informasjon.
Minimumskrav:  
Se konkurransegrunnlaget.
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

C1: Alminnelige kontraktsbestemmelser: NS8406:2009
C2: Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Statens vegvesen
C3: Avtaledokumentet
Entrepriseform er utførelsesentreprise. Kontraktstype er enhetspriskontrakt.
Se konkurransegrunnlaget.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  20.03.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  18.05.2018
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  20.03.2018
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Statens vegvesen Region vest
Askedalen 4
LEIKANGER
6863
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

14.02.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system