Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Follo Ren IKS
975 804 569
Kveldroveien 4
Vinterbro
1407
NO
Kontaktperson: nina henriksen
Telefon: +47 90804010
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.folloren.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=216411&B=KGVLIGHT
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Rammeavtale om bunntømte containere for glass- og metallemballasje
Referansenummer:  26-2018
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

44613700  -  Avfallscontainere
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Follo Ren IKS innbyr til åpen tilbudskonkurranse om rammeavtale for anskaffelse av bunntømte containere for glass- og metallemballasje til borettslag og sameier.
Kjøper skal inngå rammeavtale om to delkontrakter for hhv:
Delkontrakt 1:
Stor container med bunntømming, 1,5m3 til 2m3, for plassering utendørs
Estimert totalbehov i perioden er ca. 140 enheter
Delkontrakt 2;
Liten container med bunntømming, 600 liter til 800 liter, på hjul, for plassering ute og i avfallsrom. Estimert totalbehov i perioden er ca. 40 enheter
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
Tilbud kan gis på  maksimalt antall delkontrakter: 2
Maksimalt antall delkontrakter som kan inngås med én tilbyder:  2
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Rammeavtale om bunntømte containere for glass- og metallemballasje
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

44613600  -  Containere på hjul
44613800  -  Søppelkontainere
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Follo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Delkontrakten gjelder:
Stor container med bunntømming, 1,5m3 til 2m3, for plassering utendørs
Estimert totalbehov i perioden er ca. 140 enheter
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 24
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Oppdragsgiver forbeholder seg rett til ensidig å forlenge avtalen med 1 år
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Rammeavtale om bunntømte containere for glass- og metallemballasje til borettslag og sameier
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

44613600  -  Containere på hjul
44613800  -  Søppelkontainere
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Follo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Delkontrakten gjelder:
Liten container med bunntømming, 600 liter til 800 liter, på hjul, for plassering i avfallsrom
Estimert totalbehov i perioden er ca. 40 enheter
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 24
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Oppdragsgiver forbeholder seg rett til ensidig å forlenge avtalen med 1 år

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  1. Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.
2. Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne utføre kontrakten.
3.Leverandøren skal ha et miljøstyringssystem for sin virksomhet
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.
Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurdere det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  20.08.2018
Lokal tid:  13:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Dansk, Norsk, Nordsamisk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

12.07.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system