Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

[DefenceProcurementSector]

Direktiv 2009/81/EC

Vareleveranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

FORSVARSMATERIELL
916 075 855
Grev Wedels plass 1
0151  OSLO
NO
Kontaktperson: Carsten Sæther
Telefon: +47 67863766
E-post: csather@mil.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: https://forsvaret.no/forsvarsmateriell
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://permalink.mercell.com/86693172.aspx
Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: https://permalink.mercell.com/86693172.aspx
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter for konkurransepreget dialog og dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Andre statlige eller nasjonale virksomheter
I.3)

Hovedaktivitet

 • Forsvar
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

MG3 Maskingeværpiper
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Vareleveranse
  Kjøp
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
  Materiell i henhold til denne kontrakt skal leveres FCA (Incoterms 2010).
  NUTS-kode
  NORGE
  Sted: hele Norge
  II.1.3)

  Opplysninger om rammeavtale

  Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
  II.1.4)

  Opplysninger om rammeavtale

  Rammeavtale med kun en leverandør
  Rammeavtalens varighet
  Antall år: 7
  Begrunnelse for rammeavtale med varighet på over syv år: 
  Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet
  Anslå totalverdi eksklusiv MVA
  mellom 500000.00  og 4000000.00  EUR
  Frekvens og verdi på avropene: Ikke fastsatt
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Komplett MG3 maskingeværpiper. Skal kunne bruke all linket ammunisjon i kaliber 7,62 mm x 51 mm.

  Kjøperen skal inngå denne avtalen på vegne av Forsvaret (Norwegian Armed Forces). Representanter fra Forsvarsmateriell (Norwegian Defence Materiel Agency) og Forsvaret kan gjøre avrop i henhold til denne rammeavtalen.

  Se øvrige utlysningsdokumenter på https://permalink.mercell.com/86693172.aspx

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  35321300   Maskingeværer
  Tilleggsvokabular
  35340000   Deler til skytevåpen og ammunisjon
  II.1.7)

  Opplysninger om underleverandør

  Tilbudsgiver skal angi, hvilke deler kontrakten som vil bli gitt i underentreprise til tredjepart, samt hvilke underleverandører som er foreslått, og for hvilke kontraktsgjenstander de foreslås
  Tilbudsgiveren skal opplyse om enhver endring av underleveranser under kontraktens utførelse
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Anslå totalverdi eksklusiv MVA
  mellom 500000.00  og 4000000.00  EUR
  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Nei
  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Nei
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Varighet i måned(er): 84 

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.2)

  De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

  Denne anskaffelsen vil bli gjennomført ihht Lov om offentlige anskaffelser av 21 april 2017 og Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser av 4 oktober 2013.
  III.1.4)

  Andre særlige vilkår, som gjelder for oppfyllelse av kontrakten, særlig mht. forsyningssikkerhet og informasjonssikkerhet

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Sett opp krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Kriterier angående oppdragssøkers underleverandørers registreringer, godkjenninger med videre (som kan føre til at de utelukkes), herunder krav om opptak i foretaks- eller handelsregistre
  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Leverandøren skal være registrert i et register over bedriftsforetak, et fagregister eller et handelsregister i den stat det er etablert i.

  Leverandøren skal ha den nødvendige økonomiske og finansielle kapasitet til å utføre kontrakten.

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Konkurranse med forhandling
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  100764
  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  7.8.2018 - 13:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Engelsk
  Annet: Norsk/Norwegian

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.4)

  Prosedyre for klagebehandling

  VI.4.1)

  Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

  Norwegian Defence Materiel Agency
  Rødskiferveien 20
  Kolsås  1352
  NO
  Telefon: +47 67863766
  E-post: csather@mil.no
  Nettsted:
   

  Tvisteløsningsorgan

  VI.4.2)

  Innsendelse av klager

  Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage:
  VI.4.3)

  Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager

  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  14.6.2018

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system