Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Nordic Innovation / Nordisk Innovation
971 516 577
Stensberggata 25
Norge
0170
NO
Kontaktperson: Anne Ipsen
Telefon: +45 28893269
NUTS-kode:  NO01 -  Oslo og Akershus
Region: Oslo og Akershus
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.nordicinnovation.org/

I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
I.4)

Type oppdragsgiver

EU-institusjon eller internasjonal organisasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Høring av konkurransegrunnlag: Begrenset anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for utvikling av teknisk plattform (CMS) og design og informationsstruktur for ny webside
Referansenummer:  11007
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

72000000  -  Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Nordic Innovation (NI) og NordForsk (NF) inviterer til høring av dele konkurransegrunnlaget for ansakaffelsen av en ny webløsning. Webløsningen inkluderer en felles teknisk løsning (CMS) og utviklingen av design og informasjonsstruktur. NI og NF ønsker tilbakemelding og innspill fra markedet og legger derfor ut deler av konkurransegrunnlaget på høring.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 3600000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

72000000  -  Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
72220000  -  Systemtjenester og tekniske konsulenttjenester
72250000  -  System- og støttetjenester
72300000  -  Datatjenester
72413000  -  Designtjenester for nettsider (World wide web)
72415000  -  Drift- og vertstjenester for nettsider (World wide web)
72420000  -  Internettutviklingsstjenester
72500000  -  Datamaskinrelaterte tjenester
72200000  -  Programmering av software og rådgivning
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO01 -  Oslo og Akershus
Region: Oslo og Akershus
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Høring av anskaffelse av ny webløsning. Nordic Innovation og NordForsk ønsker at inngå en rammeavtale om utvikling av en felles webløsning, som inkluderer en felles teknisk løsning (CMS) og utviklingen av design og informasjonsstruktur for Nordic Innovations nye nettside. Sannsynligvis vil det også være anledning til å inngå en avtale om å utvikle design og informasjonsstruktur for et nytt nettsted til NordForsk i 2019/2020. Vi regner med å inngå kontrakter i oktober 2018 og forventer at arbeidet med første delleveranser begynner umiddelbart etterpå. NI og NF ønsker tilbakemelding og innspill fra markedet og legger derfor ut deler av konkurransegrunnlaget på høring.
Vi har lagt ut følgende dokumenter:
- Høringsdokument
- Besvarelse på høring
- Udkast til deler av konkurransegrunnlaget
- Bilag 1: Kommunikationsstrategi Nordic Innovation
Svar på høring sendes senest d. 18. juni 2018.
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

25.06.2018

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Det presiseres at dokumenterne på høring kun er å betrakte som foreløpige utkast forut for den kommende konkurranse.
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

30.05.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system