Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Aquapartner AS
963 164 157
Østerskogen 56
Grimstad
4879
NO
Kontaktperson: Kjell Ludvigsen
Telefon: +47 90101001
NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark, Kommune: Berlevåg
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.aquapartner.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/161796
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

VA og vei Parkplassen-Granbakken
Referansenummer:  2024.010.01
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45231300  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Berlevåg kommune skal legge nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger med tilhørende kummer fra kryss Parkplassen/Storgata til kryss Granbakken/Kirkebakken samt fra Parkplassen/Storgt. til veikryss ved Storgata PS. Det skal etableres nye sluker samt legge nye stikkledninger ut av vei som tilkobles eks. stikkledninger. Noe veiutvidelse, for øvrig skal veier reetableres.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 4100000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

44130000  -  Hovedkloakkledninger
45112100  -  Grøftegraving
45231100  -  Allmenn Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med rørledninger
45231300  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark, Kommune: Berlevåg
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Parkplassen-Granbakken, Berlevåg
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Berlevåg kommune, heretter kalt oppdragsgiver, gjennomfører for tiden et program for sanering av eksisterende vann og avløp som ikke tilfredsstiller funksjonskravene til ledningsnettet, og som kan oppgraderes i den hensikt å oppnå bedre driftsforhold.
Kommunen inviterer derfor til konkurranse om sanering av eksisterende vann- og avløpsnett i Parkplassen, Granbakken samt del av Storgata. Strekkene er på til sammen ca 320 m. Kumgrupper skal skiftes og berørte stikkledningstilknytninger skal fornyes. Noe veiutvidelse, forøvrig skal veier gjenoppbygges.
Kontrahering ønskes gjennomført vår/sommer 2018 og med utførelse innen høsten 2018.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 4100000.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 4

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlaget
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Oppdragsgiver planlegger å ha dialog med leverandørene i form av rettinger og avklaringer, om oppdragsgiver ser nødvendigheten i dette, jf. FOA § 9-3.
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å ha dialog og avklare forhold omkring teknisk løsning og tilbudt prosjektorganisasjon/tilbudt nøkkelpersonell.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer på Doffin: 2018-942346
IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  29.06.2018
Lokal tid:  15:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

08.06.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system