Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Fylkesmannen i Hedmark
974761645
Parkgata 36
HAMAR
2317
NO
Kontaktperson: Thomas Olstad
NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Hamar
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.fylkesmannen.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/83490029.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Andre statlige eller nasjonale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Innhenting av kunnskap om utvalgte vassdrag i Hedmark 2018
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

90733700  -  Overvåking og kontroll i forbindelse med forurensning av grunnvann
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Fylkesmannen i Hedmark vil gjennomføre overvåking av utvalgte elver og innsjøer i Hedmark. Overvåkingen inngår som en del av gjennomføringen av vannforskriften der målet er at alle vannforekomster skal nå god økologisk og kjemisk tilstand.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1100000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

90733600  -  Overvåking og kontroll i forbindelse med forurensning av grensevann
90733100  -  Overvåking og kontroll i forbindelse med forurensning av overflatevann
90720000  -  Miljøbeskyttelse
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Overvåkingen inngår som en del av gjennomføringen av vannforskriften der målet er at alle vannforekomster skal nå god økologisk og kjemisk tilstand.
Overvåkingen omfatter fysiske og vannkjemiske parametere samt sedimenter, dyreplankton, fisk, planteplankton samt undersøkelser av begroingsalger og bunndyr. Oppdraget lyses ut for 2018. Overvåkingen skal gjennomføres i tråd med gjeldende versjon av veileder for klassifisering av miljøtilstand i vann samt veileder M-608 2016 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota. Veilederne kan lastes ned fra http://www.vannportalen.no/veiledere.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1100000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 04.06.2018  /  Slutt: 01.04.2019
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlaget
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  16.05.2018
Lokal tid:  09:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  03.09.2018
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  16.05.2018
Lokal tid:  09:30
Sted:  
Hamar

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  ja
Estimert tidspunkt for ytterligere kunngjøringer:  
April 2019
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk fakturering godtas
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55597500
E-post: post@kofa.no
Faks: +47 55597599
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.4.4)

Organ som kan gi informasjon om klagebehandling

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55597500
E-post: post@kofa.no
Faks: +47 55597599
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

14.04.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system