Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Bergen kommune
964338531
Serviceboks 7880
BERGEN
5020
NO
Kontaktperson: Torstein Fjeldet Lunde
Telefon: +47 91781389
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.bergen.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/88365708.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

NOR 008-2018 Sykling mot enveisgate
Referansenummer:  2018/37150
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

34928470  -  Skilting
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Bergen kommune ved Bymiljøetaten skal tilrettelegge for sykling mot kjøreretning i enveisregulerte gater i Bergen.
Dette vil primært omfatte skilting, oppmerking av sykkelfelt og oppgradering av dekke i noen av gatene.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

34922100  -  Veimerkinger
45233100  -  Byggearbeid i forbindelse med anlegg av veier
45233140  -  Veiarbeid
45233200  -  Diverse overflatearbeid
45233222  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Brusteinlegning og asfaltering
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO051 -  Hordaland
Fylke: Hordaland, Kommune: Bergen
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Nærmere informasjon om prosjektet og kontrakten finnes i konkurransegrunnlagets del 2 «Kontraktsgrunnlag og oppdragsbeskrivelse».
Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 med de endringer som fremgår av de generelle kontraktsbestemmelsene i vedlagte oppdragsbeskrivelse for prosjektet.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 19.09.2018  /  Slutt: 30.06.2019

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlaget del 2.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  27.08.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

08.08.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system