Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Utlendingsdirektoratet - UDI
974760746
Hausmannsgate 21
OSLO
0182
NO
Kontaktperson: Kjartan Nilsen
Telefon: +47 23351500
E-post: kjni@udi.no
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.udi.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/90686349.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Driftsavtale for UDIs systemer og tilhørende infrastruktur - Prekvalifisering
Referansenummer:  18/03776
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

72510000  -  Datamaskinrelaterte driftstjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Anskaffelsen omfatter IKT-tjenester knyttet til drift av UDIs systemer og tilknyttede tjenesteområder.
Anskaffelsen vil omfatte:
- Tjenesteintegrator
- Driftstjenester
- Datasentertjenester
- Nettverk, kommunikasjonslinjer og infrastruktur
- Datasikkerhet i driftsmiljø og infrastruktur
- Overvåking og drift av kommunikasjons og nettverksløsninger som beskrevet i bilag 3. (Bilag 3 er kun tilgjengelig for prekvalifisert Tilbydere i tilbudsfasen)
- Licence Management
- Administrasjon av sertifikater i Kundes løsninger
Opsjoner:
- Klientdrift
- Tingenes internett (IoT)
- Internett aksess (express route)
- IKT-service desk «som Saas»
- Øvrige «Saas Tjenester»
- Betjene Kundes HelpDesk på dagtid ved behov.
- Leie lisenser istedenfor å eie (når Kundens lisensavtaler utløper)
Klikk her https://permalink.mercell.com/90686349.aspx
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

48810000  -  Informasjonssystemer
72300000  -  Datatjenester
72400000  -  Internett tjenester
72415000  -  Drift- og vertstjenester for nettsider (World wide web)
72500000  -  Datamaskinrelaterte tjenester
72700000  -  Datamaskin nettverktjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

På grunn av samfunnskritisk funksjoner og innholdet i Utlendingsdatabasen har UDI funnet det nødvendig å kreve plassering av sin infrastruktur og sine data i Norge.
Siden Utlendingsdatabasen (UDB) regnes for å være et samfunnskritisk system så må den vurderes opp mot Sikkerhetsloven av 2018. I Sikkerhetsloven er det innført begrepet «grunnleggende nasjonale funksjoner». Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) benytter begrepet «Samfunnets kritiske funksjoner, der UDB er listet opp som en samfunnskritisk funksjon (blant annet på grunn av grensekontrollens bruk av UDB).
Leverandør må innrette seg på at drift og tilhørende tjenester skal skje i Norge, med personell som til enhver tid oppfyller UDIs retningslinjer og instrukser. Kommunikasjonsspråk, skriftlig og muntlig, skal være Norsk.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.02.2019  /  Slutt: 31.01.2024
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Opsjon på 1 + 1 + 1 + 1 år
II.2.9)

Informasjon om begrensning av antall leverandører som skal velges ut til å gi tilbud

Planlagt nedre grense: 3  /  øvre grense: 5
Objektive kriterier for å begrense antallet leverandører:
Se konkurransedokument.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Se konkurransedokumenter.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Begrenset prosedyre
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2018/S 029-064205
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2018-363972
IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  01.10.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.3)

Estimert dato for utsendelse av invitasjon til å gi tilbud eller invitasjoner til utvalgte leverandører om å delta

Dato: 19.10.2018
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  15.11.2018

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk bestilling vil bli brukt
Elektronisk fakturering godtas
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
Postboks 511 Sentrum
Bergen
5015
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

11.09.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system