Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Ålesund kommune
942 953 119
Keiser Wilhelmsgate 11
Ålesund
6003
NO
Kontaktperson: Christine Skarbø Berglund
Telefon: +47 45474455
NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Ålesund
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.alesund.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afttbzbmbg&GoTo=Docs
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Anskaffelse - Parallelloppdrag Tettstadprosjekt Sjøholt sentrum, 2018
Referansenummer:  18/5161
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71240000  -  Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Gjennom denne anskaffelsen ønsker Oppdragsgiver å inngå parallellavtale med to Leverandører.
Formålet med avtalen er å dekke Kunden sitt behov for underlag og kunnskap til utarbeiding av ny
områdeplan i Sjøholt sentrum, i Ørskog kommune. Samt generere konseptskisser og ideer som skal
inspirere og motivere grunneiere og næringsliv til å satse på Sjøholt.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 800000  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Ålesund
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Ørskog kommune (Sjøholt sentrum)
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Avtalen vil fordeles mellom to uavhengige Leverandører som vil jobbe med tilnærmet likelydende
oppdrag og ha tilgang på lik informasjon. Hensikten er å få diversitet i arbeidet.
Oppdragsgiver ønsker å inngå Avtale med to forskjellige team. Tatt i betraktning oppdragets omfang
ønskes det en teamstørrelse på minimum 3 personer.De to leverandørene skal begge arbeide med hovedspørsmålene, men etter avtale fokusere på hver sine tema, som er nærmere beskrevet i vedlagte oppgaveprogram.
Hvert team som det inngås avtale med, skal som minimum ha kompetanse på følgende fagfelt:
- Arkitektur og klimavennlig arealplanlegging
- Trafikkplanlegging
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 800000  NOK
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Når oppdraget er sluttført i henhold til beskrevet i konkurransegrunnlag samt vedlegg. Høsten/vinter 2018.

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Informasjon om gjennomføring av konkurransen

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnlaget
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  17.08.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Tidstabell for oppdrag:
Oppstartmøte
ca. 3.september
Arbeidsperiode
ca. 4 uker
Midtveisseminar:
ca. 28. september
Arbeidsperiode:
ca. 5 uker
Sluttseminar/Utstilling:
ca. 26.oktober
Sluttrapport/Evaluering:
høst/vinter 2018
Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afttbzbmbg
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

27.07.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system