Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statsbygg Hovedkontor
971 278 374
Postbok 8106 Dep. (Biskop Gunnerusgt. 6)
Oslo
0032
NO
Kontaktperson: Jorun Gusland Hansen
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.statsbygg.no/

I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Annet:  Bygge- og anleggsvirksomhet

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Invitasjon til dialogkonferanse; Prosjekt Livsvitenskap, Universitetet i Oslo
Referansenummer:  1004501 Livsvitenskap
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Statsbygg inviterer til dialogkonferanse, Tid: 23.04.2018, kl. 0830-1200
Sted: Bjørvika konferansesenter Oslo Atrium, Dronning Eufemias gate 6.
Påmelding
Frist for påmelding til konferansen er 16. april.
Frist for påmelding til en-til-en møter er 30. april.
For påmelding send epost til Jorun Gusland Hansen: jorungusland.hansen@statsbygg.no
Prosjektet ber om at det i påmeldingen opplyses om navn, firma og kontaktinformasjon
(mobil og e-postadresse).
For spørsmål om konferansen kontaktes:
Aleksander Svien
aleksander.svien@statsbygg.no
Tlf: 93 41 54 55
Statsbygg skal bygge prosjekt Livsvitenskap for Universitetet i Oslo. Byggestart er planlagt i
første halvdel av 2019. Prosjekt Livsvitenskap består av et byggeprosjekt og brukerutstyrsprosjekt med henholdsvis kostnadsramme på 5,677 mrd. NOK og 1,141 mrd
Før byggestart må kontraktstrategi, oppdeling av entrepriser,
konkurransegrunnlag etc. for prosjektet landes.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

71200000  -  Arkitekt- og relaterte tjenester
45220000  -  Ingeniør- og byggningsarbeid
71300000  -  Ingeniørtjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Livsvitenskapsprosjektet har ambisiøse mål for prosjektgjennomføringen. Prosjektet ønsker
å sette nye standarder for utvikling og innovasjon i bransjen. Prosjektet skal blant annet
gjennomføres med:
- Bruk av Lean-filosofi og sløsingsfri produksjon (Lean Extreme)
- Standardisert og industrialisert produksjon
- Effektiv logistikk langs hele verdikjeden og i alle faser
- God bruk av BIM og andre digitale verktøy
- Systematisk ferdigstillelse
- Lavt konfliktnivå
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

01.06.2018

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

26.03.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system