Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Vaksdal kommune
961821967
Konsul Jebsensgt. 16,
Dalekvam
5722
NO
Kontaktperson: Magne Rønning Eikeland
Telefon: +47 90804129
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.vaksdal.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/92955111.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Totalentreprise på ombygging av Heradshuset
Referansenummer:  K40001
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45262700  -  Ombyggingsarbeid
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Hensikten med dette tiltaket er å oppgradere deler av Heradshuset på Dale for å tilrettelegge for dagens krav til fasiliteter. I 1. etasje skal det foretas en enkel overflateoppussing på helsestasjonen, herav maling av overflater og oppgradering av belysning, samt service på ventilasjon og varmesystemer.
I 2. etasje skal det installeres nytt ventilasjonsanlegg i deler av bygningen mot sørvest. Dette medfører en del himlingsarbeider. Det skal også kjerneborres i taket føringsveier for el og data til kommunestyresal i 3. etasje.
I 3. etasje skal kommunestyresal og tilhørende rom på vestsiden av hovedtrappen totalrenoveres innvendig. Dette involverer også noe finsnekring. Det skal også etableres ny rømningsvei fra heradsstyresal over tak til ny utvendig rømningstrapp.
Tekniske anlegg skal oppjusteres og nytt ventilasjonsanlegg skal etableres i eksisterende ventilasjonsrom på taket over deler av 2. etasje mot nord.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 10000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

71240000  -  Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester
45215222  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Administrasjonssenter
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO051 -  Hordaland
Fylke: Hordaland, Kommune: Vaksdal
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Dalekvam
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Totalentreprise etter tilbudskonkurransen under EU-terskelverdi. Det kan bli gjennomført dialog på alle deler av tilbudet. Vaksdal kommune forbeholder seg også retten til å gjennomføre en reduksjon i tilbydere før dialog. 
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 10000000.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 7

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Det er planlagt dialog
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  21.11.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

09.10.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system