Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Horten kommune
964 951 284
Apotekerg. 12
Horten
3191
NO
Kontaktperson: Anders Bergsli
Telefon: +47 33085000
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.horten.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/160396
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Prosjektering Horten Ren Indre Havn
Referansenummer:  18/1205
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71320000  -  Prosjektering
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Prosjekteringen omfatter:
- Detaljprosjektering
- Utarbeidelse av søknad om tiltak
- Utarbeidelse av tilbudsdokumenter for entreprise
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

72224000  -  Konsulentvirksomhet i forbindelse med prosjektstyring
90743000  -  Tjenesteytelser i forbindelse med forurensing med giftige stoffer
90700000  -  Tjenester i forbindelse med miljø
90713000  -  Rådgivningstjenester relatert til miljø
71310000  -  Rådgivning ingeniør- og byggetekniske tjenester
71313000  -  Rådgivning i forbindelse med miljøteknikk
71351200  -  Geologisk og geofysisk rådgivning
71332000  -  Geoteknisk ingeniørtjenster
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Horten
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Anskaffelsen gjelder detaljprosjektering for prosjektet Horten Ren Indre havn (RIH). Detaljprosjekteringen skal omfatte alle arbeider og funksjoner for et ferdig detaljprosjektert tiltak, utarbeidelse av et komplett konkurransegrunnlag for utførelsesentreprise og nødvendige beskrivelser til søknad om tillatelse etter forurensingsloven § 11 og forurensningsforskriftens § 22-6.
Antatt verdi på oppdraget er 2 - 4 mill kr.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.06.2018  /  Slutt:
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Oppdragsgiver ønsker at det leveres tilbud på en opsjon på miljøteknisk oppfølging av tillatelsen og geoteknisk/annen teknisk oppfølging i anleggsfasen. Oppdragsgiver forbeholder likevel retten til å utlyse opsjonene som en egen anskaffelse.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Se konkurransedokumentene.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Se konkurransedokumentene.
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Se konkurransedokumentene
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransedokumentene.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  23.04.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Varighet i måneder : 4  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  23.04.2018
Lokal tid:  13:00
Sted:  
Horten
Informasjon om hvem som deltar og tilbudsåpningen:  
Ikke offentlig tilbudsåpning. To representanter fra oppdragsgiver deltar.

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betaling vil bli brukt
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Horten kommune
Horten
3191
NO

VI.4.2)

Tvisteløsningsorgan

Horten tingrett
Sollistarnsveien 12
Horten
3187
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

16.03.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system