Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Midtre Gauldal kommune
970 187 715
Rådhuset
Støren
7290
NO
Kontaktperson: Bernt Midthjell
Telefon: +47 90894814
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://mgk.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget vil bli tilgjengeliggjort senere.
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Soknes Barnehage
Referansenummer:  01-2018
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Det skal oppføres ny 5-avdelings barnehage på Støren i Midtre Gauldal Kommune i Sør-Trøndelag.
Bygget oppføres i området kalt "Soknes leir" ca. 1 km sørvest for Støren sentrum. Prosjektets omfang: Tomteareal/utomhusareal: ca. 5.000 m2. Bruttoareal bygg: ca. 835 m2 (700 m2 på plan 1 og 135 m2 på plan 2).
Prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise der anbudsgrunnlaget består av følgende:
-Tegning "Utomhusplan"
-Plan-, snitt-, fasade- og perspektivtegninger
-Funksjonsbeskrivelser for alle fag
-Diverse rapporter, kartgrunnlag etc.
Anbudsgrunnlag utsendes fra teknisk rådgiver Rambøll A/S fredag den 12.01.2018.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 18000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Støren i Midtre Gauldal kommune
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Kontrakten omfatter grunn-, betong- og utomhusarbeider, bygningsmessige arbeider, rørleggerarbeider, elektroarbeider, luftbehandlingsanlegg og prosjekteringsarbeider.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 18000000.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 05.03.2018  /  Slutt: 28.06.2019
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Sluttdato gjelder ferdigstillelse av utomhusanlegg.
Frist for ferdigstillelse av bygning er 01.06.2019.

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  1.Firmaattest
2.Erklæring fra foretaket om tilknytning til offentlig godkjent lærlingeordning
3.Krav om å fremlegge attest for betalt merverdiavgift (Nasjonale krav)
4.Krav om å fremlegge attest for betalt skatt (Nasjonale krav)
5.Krav om å fremlegge HMS-erklæring (Nasjonale krav)
6.Erfaring med prosjektgjennomføring ihht. aktuell entreprisemodell og prosjektstørrelse
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Ingen dialog planlagt utover opplysninger som gis til alle påmeldte entreprenører via anbudsbefaring og/eller evt. spørsmål til anbudet med skriftlig svar som meddeles alle påmeldte.
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Det gjøres spesielt oppmerksem på at anbudsdokumentene ikke foreligger pr. dato, men at de ferdigstilles og er klare for utsendelse fra byggherre fredag den 12.01.2018.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  17.02.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

-Vedståelsesfrist for tilbudet: 90 dager fra anbudsdato.
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

08.01.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system