Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Hol kommune
944 889 116
Kommunehuset - Ålmannvegen 8
Hol
3576
NO
Kontaktperson: Abram Bezuijen
Telefon: +47 99026454
NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Hol
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.hol.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=affqnzuvva&GoTo=Docs
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Nytt orgel i Geilo kulturkyrkje
Referansenummer:  HOL-2018-001
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

37311300  -  Orgler
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Hol kirkelige fellesråd skal kjøpe inn nytt pipeorgel til Geilo kulturkyrkje. Anskaffelsen vil bli gjennomført ved to trinns tilbudskonkurranse med prekvalifisering og tilbudskonkurranse. Orgelet skal være et plassbygd pipeorgel med 18-20 stemmer godt tilpasset kirkerommet. Kirkerommet har til tider svært tørr luft og med luftfuktighet på 70-20 %.
Beskrivelse av oppdragsgivers behov
Hol kirkelige fellesråd skal anskaffe et nytt pipeorgel til Geilo kulturkyrkje. Orgelet skal være plassbygd og tilpasset kyrkjebygget. Orgelet skal ha 17-20 stemmer fordelt på to manualer og pedaler. Orgelet vil bli brukt til akkompagnement av salmesang samt at det skal brukes som soloinstrument og til opplæring.
Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av vedlegg 1 - kravspesifikasjon til dette konkurransegrunnlaget.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 4000000  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

37310000  -  Musikkinstrumenter
37311000  -  Tangentinstrumenter
45420000  -  Snekkermonteringsarbeid
45421000  -  Snekkerarbeid
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Hol
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Geilo kulturkyrkje, Geilo i Hol kommune
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Hol kirkelige fellesråd skal kjøpe inn nytt pipeorgel til Geilo kulturkyrkje. Anskaffelsen vil bli gjennomført ved to trinns tilbudskonkurranse med prekvalifisering og tilbudskonkurranse. Orgelet skal være et plassbygd pipeorgel med 18-20 stemmer godt tilpasset kirkerommet. Kirkerommet har til tider svært tørr luft og med luftfuktighet på 70-20 %.
Beskrivelse av oppdragsgivers behov
Hol kirkelige fellesråd skal anskaffe et nytt pipeorgel til Geilo kulturkyrkje. Orgelet skal være plassbygd og tilpasset kyrkjebygget. Orgelet skal ha 17-20 stemmer fordelt på to manualer og pedaler. Orgelet vil bli brukt til akkompagnement av salmesang samt at det skal brukes som soloinstrument og til opplæring.
Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av vedlegg 1 - kravspesifikasjon til dette konkurransegrunnlaget.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 4000000  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 28.01.2019  /  Slutt: 25.11.2022

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Begrenset tilbudskonkurranse
øvre grense: 4
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Det vil bli avholdt tilbudskonferanse og eventuelle avklaringer i tilbudskonkurransen jmf. konkurransegrunlaget.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  15.10.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.3)

Estimert dato for utsendelse av invitasjon til å gi tilbud eller invitasjoner til utvalgte leverandører om å delta

Dato: 07.11.2018
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Visma kunngjøring: https://opic.com/id/affqnzuvva
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

14.09.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system