Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statens vegvesen
971 032 081
Postboks 6706 Etterstad
Oslo
0609
NO
Kontaktperson: Torbjørn Jektnes
Telefon: +47 685964
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.vegvesen.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=217777&B=VEGVESEN
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Frekasundet bru, vedlikehold 2018
Referansenummer:  18/154662
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Frekasundet bru er en stålplatebærer med to bjelker i samvirke med betongdekke. Brua har spennviddene 40 m + 50 m + 50 m + 50 m + 50 m + 40 m og totallengde 280 m. Det er to kjørefelt à 3,5m samt gangbane på en side.
Pga. korrosjon på deler av platebærer og tverkryss, skal overflatebehandling på deler av stål i platebærere og tverrkryss skiftes ut.
Totalt areal av står er ca. 3400 m2 på bjelker og avstivninger.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 4500000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland
NUTS-kode:  NO04 -  Agder og Rogaland
Region: Agder og Rogaland
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Bokn kommune og Tysvær kommune
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Frekasundet bru er en stålplatebærer med to bjelker i samvirke med betongdekke. Brua har spennviddene 40 m + 50 m + 50 m + 50 m + 50 m + 40 m og totallengde 280 m. Det er to kjørefelt à 3,5m samt gangbane på en side.
Pga. korrosjon på deler av platebærer og tverkryss, skal overflatebehandling på deler av stål i platebærere og tverrkryss skiftes ut.
Totalt areal av står er ca. 3400 m2 på bjelker og avstivninger.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 4.50  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Slutt: 31.01.2019

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Det stilles krav til leverandørens juridiske og finansielle stilling, samt tekniske og faglige kvalifikasjoner. Se konkurransegrunnlaget for utfyllende informasjon.
Minimumskrav:  Leverandøren skal blant annet fremlegge firmaattest, skatteattest, ha positiv egenkapital og referanseprosjekter.
I konkurransegrunnlaget er det beskrevet hvordan nyetablerte firma kan delta.
Se konkurransegrunnlaget for utfyllende informasjon.
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

C1:Alminnelige kontraktsbestemmelser: NS8406:2009
C2: Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Statens Vegvesen
C3: Avtaledokument
Entrepriseform er utførelsesentreprise. Kontraktstype er enhetspriskontrakt.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Oppdragsgiver planlegger ikke å gjennomføre dialog, men forbeholder seg retten til å gjennomføre slik dialog om vi finner det formålstjenlig.
Tilbyderne bes gi sitt beste tilbud ved tilbudsinnlevering.
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Tilbudskonferanse/befaring er den 21.08.2018 kl12:00
Oppmøtested: Statens Vegvesen lokaler i Haugesund, Rennesøygata 16
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  03.09.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

08.08.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system