Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forsyningsforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Drammen kommune
939214895
Engene 1
DRAMMEN
3008
NO
Kontaktperson: Sylvia Karstad
Telefon: +47 90402647
NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Drammen
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.drammen.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/92966397.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Åskollen etappe 4
Referansenummer:  2018/9476
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45231300  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Etablering av nytt separatsystem og ny vannledning, inkludert kummer og utskifting av stikkledninger.
Videre gjenoppbygging av vei, og overflatedetaljer.
Opsjon for etablering av grøft for kabelanlegg, samt veilys.
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Drammen
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Denne entreprise omfatter grave- / sprengningsarbeider.
Hovedledningsgrøfter: ca. 700 lm
Stikkledningsgrøft:
Ut av vei/til eiendomsgrense: ca. 170 lm
Over privat eiendom (opsjon): ca. 520 lm
Det skal settes ned 7 stk. vannverkskummer, 10 stk. spillvannskummer, 10 stk overvannskummer.
Stikkledninger deles i 2 deler:
· Del 1 (i offentlig vei) regnes fra hovedledning til 1 m ut av vei/eiendomsgrense.
· Del 2 (privat) regnes fra 1 m ut av vei/eiendomsgrense til hus.
Eks overbygning skal traues ut og erstattes med ny i henhold til gjeldende retningslinjer i Drammen
kommune.
Ved brede veier kan det være aktuelt å skifte overbygning i kun deler av veibredden dersom kriterier
gitt "Graveinstruks for Drammen kommune" åpner for dette.
Asfaltering skal utføres iht. Graveinstruksen.
Arbeider vedrørende kabler og veilys regnes som opsjon. Omfang til utførelse avklares nærmere med
kabeletater og entreprenør.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 15.12.2018  /  Slutt: 01.12.2019

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Informasjon om gjennomføring av konkurransen

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnlaget
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  30.10.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

09.10.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system