Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Hurum kommune
964 963 193
Nordre Sætrevei 1
Sætre
3475
NO
Kontaktperson: Per Steine
Telefon: +47 97545388
NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Hurum
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.hurum.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/160960
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Totalentreprise rivearbeider, "Snippen"-Sætrealeen 3
Referansenummer:  2017-1680
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45111100  -  Nedrivningsarbeid
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Hurum kommune planlegger å rive bygget i Sætrealleen 3, som i dag inneholder restauranter, solstudio og lagerlokaler. I vedtatt reguleringsplan for Sætre sentrum er eiendommen avsatt for gang-/sykkelvei og naturområder/grønnstruktur. Eksisterende bebyggelse må derfor fjernes.
Totalentrepriseforespørselen omfatter følgende hovedarbeider:
• Riving av bygningen med fastmontert og løst inventar
• Spesiell ivaretakelse av bygningselementer, elektroinstallasjoner og VVS-installasjoner inneholdende miljøfarlige stoffer
• Spesiell ivaretakelse av Sætreelva med omland, for å unngå at rivningsdeler havner i elva under riving
• Frakobling og demontering/riving av elektroutstyr
• Frakobling og demontering/riving av rør og sanitær
• Frakobling og demontering/riving av ventilasjonsaggregater med utstyr
• Frakobling og demontering/riving av kjøle- og varmeinstallasjoner
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1700000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Hurum
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Sætre
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Se vedlagte konkurransegrunnlag
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1700000.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 25.06.2018  /  Slutt: 06.08.2018

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Se vedlagte konkurransegrunnlag
Minimumskrav:  Se vedlagte konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se vedlagte konkurransegrunnlag

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Se vedlagte konkurransegrunnlag
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Se vedlagte konkurransegrunnlag
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  14.05.2018
Lokal tid:  10:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

17.04.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system