Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Gjøvikregionen - Anskaffelser for Gjøvik kommune
940155223
Kauffelds plass 1
GJØVIK
2815
NO
Kontaktperson: Thore Amundsen
Telefon: +47 61189638
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.gjovik.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/92950112.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

218576 VA anlegg Øverbylia HB - Skjerven, Gjøvik kommune
Referansenummer:  2018/9883
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45231300  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdraget gjelder konkurranse på etablering og bygging av VA ledning mv på strekningen Øverbylia HB - Skjerven i Gjøvik kommune.
Det kan bli arrangert befaring. Melding om dette vil i såfall bli lagt ut som tilleggsopplysninger på kunngjøringen med noen dagers varsel.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO022 -  Oppland
Fylke: Oppland, Kommune: Gjøvik
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Arbeidet skal starte opp primo desember 2018 og være ferdigstilt innen ultimo juni 2020. Delfrister mv fremkommer av kontraktsgrunnlaget
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 01.12.2018  /  Slutt: 30.06.2020
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Se konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  29.10.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

09.10.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system