Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Oppegård Kommune
944384081
Kolbotnveien 30
KOLBOTN
1411
NO
Kontaktperson: Diana Byberg
Telefon: +47 6813070
NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Oppegård
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.oppegard.kommune.no/

I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

17/3832 Eiendomsmeglertjenester
Referansenummer:  2017/3832
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

70300000  -  Eiendomsmeglervirksomhet på honorar eller kontraktsbasis
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppegård kommune, heretter kalt oppdragsgiver, har fattet vedtak om å selge flere kommunale eiendommer i det åpne markedet.
I den forbindelse har oppdragsgiver behov for å inngå en rammeavtale med en leverandør som skal bistå med salg av kommunale eiendommer.
For ytterligere beskrivelsevises det til vedlagte kravspesifikasjon.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  2200000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

70100000  -  Eiendomsmeglertjenster med egne eiendommer
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Oppegård
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Eiendomsmegler skal bistå oppdragsgiver under hele prosessen fra planlegging og forberedelse av salgsoppdraget/oppdraget til eiendommen er solgt og megler har foretatt oppgjør med tinglysning av skjøte mv.
For ytterligere beskrivelsevises det til vedlagte kravspesifikasjon.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Oppdragsforståelse  /  Vekting:  60
Pris  -  Vekting:  40
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Som det fremgår av Bilag 1- Vedtak kommunestyret 190617 vil det på sikt (når reguleringsplan(er) er vedtatt) tilkomme flere kommunale eiendommer som skal selges i det åpne markedet. Oppdragsgiver har derfor behov for å videreføre eiendomsmeglertjenesten til også gjelde eiendommer som blir regulert innenfor rammeavtaleperioden (maksimalt fire år fra kontraktinngåelse).
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Vi kjenner ikke den totale verdien av kontrakten på grunn av usikkerhet forbundet med opsjon. Den oppgitte verdien er derfor et estimat.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 207-429470
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-550198

Del V: Kontraktsinngåelse

Tittel: 17/3832 Eiendomsmeglertjenester

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

10.01.2018
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  7
Antall mottatte tilbud fra SMB’er:  1
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Metra Næringsmegling AS
Værftsgata 1c
Moss
1511
NO
NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Oppegård

Leverandøren er en SMB : ja
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  2200000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Oppegård kommune
Kolbotn
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

11.01.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system