Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Hå kommune
964 969 590
Rådhusg. 8
Varhaug
4360
NO
Kontaktperson: Hallvard Egeland
Telefon: +47 51793081
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Hå
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.ha.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/159335
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Vigrestad barnehage - Løst inventar
Referansenummer:  270C
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

39161000  -  Barnehagemøbler
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Se konkurransegrunnlagets generelle sider.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

39100000  -  Møbler
39153000  -  Møbler til møterom
39130000  -  Kontormøbler
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Hå
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Vigrestad
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Se konkurransegrunnlagets generelle sider.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 09.03.2018  /  Slutt: 08.06.2018
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Se konkurransegrunnlagets generelle sider.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Se konkurransegrunnlagets generelle sider.
Minimumskrav:  
Se konkurransegrunnlagets generelle sider.
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Se konkurransegrunnlagets generelle sider.
Minimumskrav:  
Se konkurransegrunnlagets generelle sider.
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlagets generelle sider.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  14.02.2018
Lokal tid:  13:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Varighet i måneder : 3  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  14.02.2018
Lokal tid:  13:00
Sted:  
Se konkurransegrunnlagets generelle sider.
Informasjon om hvem som deltar og tilbudsåpningen:  
Se konkurransegrunnlagets generelle sider.

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk fakturering godtas
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Hå kommune
Rådhusgata 8
Varhaug
4360
NO
Telefon: +47 51793000
Internettadresse: (URL) www.ha.no

VI.4.3)

Prosedyre for klagebehandling

Nøyaktig informasjon om tidsfrist(er) for klagebehandling: 
Se konkurransegrunnlagets generelle sider.
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

11.01.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system