Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Nordic Innovation / Nordisk Innovation
971 516 577
Stensberggata 25
Norge
0170
NO
Kontaktperson: Anne Ipsen
Telefon: +45 28893269
NUTS-kode:  NO01 -  Oslo og Akershus
Region: Oslo og Akershus
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.nordicinnovation.org/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/162257
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

EU-institusjon eller internasjonal organisasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Avtale for utvikling av design og informasjonsstruktur for ny webside og av teknisk plattform (CMS)
Referansenummer:  11007
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

72000000  -  Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Nordic Innovation og NordForsk ønsker at inngå en avtale om utvikling av en felles webløsning, som inkluderer en felles teknisk løsning (CMS) og utviklingen av design og informasjonsstruktur for Nordic Innovations nye nettside. Sannsynligvis vil det også være anledning til å inngå en avtale om å utvikle design og informasjonsstruktur for et nytt nettsted til NordForsk i 2019/2020. Vi forventer å inngå kontrakt i november 2018 og forventer at arbeidet med første delleveranse begynner umiddelbart etterpå.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 3000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

72000000  -  Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
72220000  -  Systemtjenester og tekniske konsulenttjenester
72250000  -  System- og støttetjenester
72300000  -  Datatjenester
72413000  -  Designtjenester for nettsider (World wide web)
72415000  -  Drift- og vertstjenester for nettsider (World wide web)
72420000  -  Internettutviklingsstjenester
72500000  -  Datamaskinrelaterte tjenester
72200000  -  Programmering av software og rådgivning
72600000  -  Support- og konsulentvirksomhet i forbindelse med edb
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO01 -  Oslo og Akershus
Region: Oslo og Akershus
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Nordic Innovation og NordForsk ønsker at inngå en avtale om utvikling av en felles webløsning, som inkluderer en felles teknisk løsning (CMS) og utviklingen av design og informasjonsstruktur for Nordic Innovations nye nettside. Sannsynligvis vil det også være anledning til å inngå en avtale om å utvikle design og informasjonsstruktur for et nytt nettsted til NordForsk i 2019/2020. For utvikling av design, informasjonstuktur og teknisk løsning ønsker vi at tager utgangspunkt i den smidige prosjektmetoden. Vi forventer å inngå kontrakt i november 2018 og at arbeidet med første delleveranse begynner umiddelbart etterpå. Den spesifikke tidsplanen og inndeling av leveranser ønsker Nordic Innovation og NordForsk at utarbeide i tett samarbeide med leverandøren. Foruten dette ønsker vi at inngå en avtale om support, hosting og drift, og en avtale om videreutvikling i tre år.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 3000000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 36
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Kontrakten er på tre år. Efter tre år kan kontrakten fornyes med et år.
II.2.9)

Informasjon om begrensning av antall leverandører som skal velges ut til å gi tilbud

Planlagt nedre grense: 5  /  øvre grense: 7
Objektive kriterier for å begrense antallet leverandører:
Kriterie 1, 60 %
I hvor høy grad er referanser fra tidligere relevante oppgaver, som viser at leverandøren har arbeidet med leveranser av tilsvarende karakter, størrelse og kompleksitet, relevante og velutførte.
Kriterie 2, 40 %
I hvor høy grad er leverandørens organisering og utdannelse og faglige kvalifikasjoner av ansatte relevant. Herunder ønskes det, at det fremsatte team har erfaring med nedenstående:
- Digitale prosjektledere
- Tekniske spesialister/arkitekter/utviklere innenfor de teknologier, som tilbudet hovedsakelig er basert på
- Spesialister i brukervennlighet, innholdsstrategi og Informasjonsarkitektur
- Web designere
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Integrering av prosjektsøknadsverktøy for NI:
Nordic Innovation ønsker et brukervennlig og intuitivt nettsted og ønsker å være full digital med alle interessenter. Derfor vil NI undersøke muligheten for å kjøre prosjektsøknadsprosessen gjennom nettstedet i stedet for i et annet system.
Utvikling av et nytt nettsted for NordForsk:
I 2019/2020 ønsker NordForsk et nytt nettsted, inkludert design og informasjonsbygging og tilpasning til felles CMS. Dette er derfor også en mulig oppgave for den valgte leverandøren.
Integrasjon av Insights Grants:
På lang sikt ønsker NordForsk å utforske mulighetene for integrering med Insights Grants saken og applikasjonssystemet (https://machina.no/produkter/grants/). Dette gjelder kun informasjon fra Insights Grants til nordforsk.org, for ikke å skrive til eller oppdatere i Insights Grants fra nordforsk.org.
Integrasjon av Crossref:
NordForsk ønsker å utforske mulighetene for integrering av Crossref, en portal for forskningsutgang, til nordforsk.org. Som Insights Grants, er dette bare enveisintegrasjon der vi får informasjon fra Crossref og bruker den på nordforsk.org.
Overføring av felles teknisk plattform til Nordic Energy Research:
På lang sikt har Nordic Innovation og NordForsk et ønske om å ha en felles teknisk plattform med Nordisk Energiforskning, som også er en underavdeling for Nordisk Ministerråd, og deler lokaler og fellesadministrasjon med Nordic Innovation og NordForsk. En mulig fremtidig oppgave for den valgte leverandøren vil derfor være å overføre Nordic Energy Researchs nåværende nettside til Nordic Innovation og NordForsks tekniske løsning. Nordic Energy Reseachs nåværende nettsted: http://www.nordicenergy.org/
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Leverandørens registrering, autorisasjon mv.
a) Firmaattest:
Krav:
Tilbyder skal være et lovlig etablert foretak
Dokumentasjonskrav:
Norske selskaper: Firmaattest
Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.
b) Skatte- og avgiftsforhold:
Krav:
Virksomhet skal ha levert sine oppgaver og betalt skatt og arbeidsgiveravgift.
Dokumentasjonskrav:
Skatteattest. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens dato.
Krav:
Virksomhet skal ha levert sine oppgaver og betalt merverdiavgift.
Dokumentasjonskrav:
Skatteattest for merverdiavgift. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens dato.
c) Helse, miljø og sikkerhet:
Krav:
Virksomheten skal stå inne for at foretaket arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved at de tilfredsstiller internkontrollforskriften. Virksomheten skal videre bekrefte at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter, og skal gi oppdragsgiver rett til å gjen-nomgå og verifisere foretakets system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.
Dokumentasjonskrav:
Signert HMS egenerklæring – for arbeid som skal foregå i Norge.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet
Krav:
Firmaet skal ha tilfredsstillende økonomi som sikrer evne til å gjennomføre oppdraget.
Dokumentasjonskrav:
Kopi av foretakets siste års revisorgodkjente årsregnskap, inklusive årsberetning og revisjonsberetning.
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Leverandørens tekniske, organisatoriske og faglige kvalifikasjoner
a) Referanser fra tilsvarende oppdrag:
Krav:
Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag. Det kreves at leverandør har tilstrekkelig faglig kapasitet til å kunne gjennomføre oppdraget, samt erfaring fra relevante oppdrag - både den tekniske løsningen og utvikling og design av ny nettside. Med relevante oppdrag menes tilsvarende oppdrag i art og omfang.
Dokumentasjonskrav:
Beskrivelse av minimum 3 referanser fra relevante oppdrag i løpet av de siste 3 år. Beskrivelsen må inkludere oppdragets verdi, omfang og referanseperson hos referansen inkl. e-post og tlf.nr. til denne referansen.
a) Organisatoriske og faglige kvalifikationer:
Krav
Det kreves at tilbyder kan tilby tilstrekkelig organisering og kompetanse til å kunne utføre det forespurte arbeidet.
Uppdragsgiver ønsker dokumentation på at leverandøren kan stille med et team, som har erfaring inden for følgende områder:
• Digitale projektledere
• Tekniske specialister/arkitekter/udviklere indenfor de teknologier som tilbuddet hovedsageligt bliver baseret på.
• Specialister i brugervenlighed, indholdsstrategi, og informationsarkitektur.
• Web designere.
Dokumentasjonskrav:
Beskrivelse av leverandørens organisering, med organisasjonskart, antall ansatte og faglige kvalifikasjoner, som viser at leverandøren har erfaring med hovedområdene listet under krav.
Underleverandører
Krav:
Evt. underleverandører skal forplikte seg til å levere de produkter og tjenester som er beskrevet på like linje med tilbyder, og skal oppfylle ovenstående kvalifikasjonskrav
Ved samarbeide med underleverandør, skal det dokumenteres at leverandøren og underleverandøren før har arbeidet sammen om lignende oppdrag.
Dokumentasjonskrav:
Kravet skal dokumenteres med: Signert forpliktelses-erklæring fra underleverandør som angir hva slags type produkt eller tjeneste underleverandøren skal bidra med, og at underleverandøren har tilstrekkelig kapasitet til å utføre oppdraget. Derutover skal underleverandør også dokumentere oppfyllelsen av ovenstående kvalifikasjonskrav.
Tidligere samarbeide mellom leverandører skal dokumenteres ved beskrivelser av tidligere samarbeidsprosjekter. Beskrivelsen må inkludere oppdragets verdi, omfang og referanseperson hos referansen inkl. e-post og tlf.nr. til denne referansen/referansekunde.
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.3)

Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten

Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Begrenset prosedyre
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Rammeavtale med én leverandør
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer på Doffin: 2018-281435
IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  05.09.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.3)

Estimert dato for utsendelse av invitasjon til å gi tilbud eller invitasjoner til utvalgte leverandører om å delta

Dato: 11.09.2018
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Dansk, Engelsk, Norsk, Svensk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  31.12.2018

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.3)

Tilleggsinformasjon

Forespørgsel om å delta sendes til Anne Ipsen, a.ipsen@nordicinnovation.org og info@nordicinnovation.org.
Fakturering: Faktura sendes til faktura@nordicinnovation.org.
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Nordic Innovation
Stensberggt. 25
Oslo
0170
NO
Telefon: +47 47614400
Internettadresse: (URL) http://www.nordicinnovation.org/

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

21.07.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system