Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Stavanger kommune
964 965 226
Olav Kyrresgt 19
Stavanger
4005
NO
Kontaktperson: Jenny Karlsson
Telefon: +47 51508178
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.stavanger.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/161455
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

391774171 Nytt sykehus infrastruktur entreprise K7801
Referansenummer:  391774171
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45231300  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Entreprise K7801 er den første av en rekke infrastrukturentrepriser som utgjør en del av prosjektet med utbygging av nytt universitetssykehus i Stavanger.
I infrastrukturentreprise K7801, skal alt grunnarbeid som kreves i forkant av byggegrop for
bygningsmasser etableres. I hovedtrekk skal entreprisen anlegge veier inn i området for adkomst til sentrale angrepspunkt for både denne og senere entrepriser. Entreprisen skal videre drenere ut sykehusområdet og avskjære tilføring av overflatevann slik at dette ledes bort fra byggegropa for sykehuset. VA-arbeidene vil være en del av permanent anlegg for området, mens vegene som etableres i denne entreprisen er ment å være midlertidige med en varighet fram til etablering av regulert permanent veisystem. Selv om vegene skal være midlertidige må de tåle belastningen fra uttak av massene fra sykehusutbyggingen og de skal derfor etableres med samme kvalitet som beskrevet for ordinære veger i NS3420 og Statens vegvesens vegnormaler.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 50000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Ullandhaug Stavanger
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Entreprise K7801 er den første av en rekke infrastrukturentrepriser som utgjør en del av prosjektet med utbygging av nytt universitetssykehus i Stavanger.
I infrastrukturentreprise K7801, skal alt grunnarbeid som kreves i forkant av byggegrop for
bygningsmasser etableres. I hovedtrekk skal entreprisen anlegge veier inn i området for adkomst til sentrale angrepspunkt for både denne og senere entrepriser. Entreprisen skal videre drenere ut sykehusområdet og avskjære tilføring av overflatevann slik at dette ledes bort fra byggegropa for sykehuset. VA-arbeidene vil være en del av permanent anlegg for området, mens vegene som etableres i denne entreprisen er ment å være midlertidige med en varighet fram til etablering av regulert permanent
veisystem. Selv om vegene skal være midlertidige må de tåle belastningen fra uttak av massene fra sykehusutbyggingen og de skal derfor etableres med samme kvalitet som beskrevet for ordinære veger i NS3420 og Statens vegvesens vegnormaler.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 50000000.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 7

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Kvalifikasjonskrav som angitt i konkurransegrunnlaget.
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Vilkår som angitt i konkurransegrunnlaget.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  15.06.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

17.05.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system