Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statens vegvesen
971 032 081
Postboks 6706 Etterstad
Oslo
0609
NO
Kontaktperson: Siw I Norstrøm
Telefon: +47 99477248
NUTS-kode:  NO022 -  Oppland
Fylke: Oppland
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.vegvesen.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=215904&B=VEGVESEN
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Fv. 33 og fv. 151 - TS pakke 2018
Referansenummer:  18/31564
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Prosjektene skal gjennomføres tegningsbasert. Det er 3 mindre tiltak langs/inntil eller i/på/eksisterende fv. på Gjøvik og Toten.
Det forventes at tiltakene må tilpasses eksisterende veger og omgivelser i relativt stor grad.
Det skal bygges en stor bussholdeplass på Bilitt i Østre Toten kommune.
Ved Lillo går prosjektet ut på å snevre inn kryssene med Kapphøgdavegen samt Øvre Evangsgutua .
Tiltaket på Bybrua skal tilrettelegge for bedre kryssing av fv. 151 da det i dag blir gått langs fv. og/eller i private eiendommer.
Tiltaket blir ikke utført om søknad om disp. fra Reg. Plan og byggetillatelse ikke blir godkjent.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO022 -  Oppland
Fylke: Oppland
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Billitt, Lillo og Bybrua i Gjøvik og Østre Toten kommuner
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Prosjektene skal gjennomføres tegningsbasert. Det er 3 mindre tiltak langs/inntil eller i/på/eksisterende fv. på Gjøvik og Toten.
Det forventes at tiltakene må tilpasses eksisterende veger og omgivelser i relativt stor grad.
Det skal bygges en stor bussholdeplass på Bilitt i Østre Toten kommune.
Ved Lillo går prosjektet ut på å snevre inn kryssene med Kapphøgdavegen samt Øvre Evangsgutua .
Tiltaket på Bybrua skal tilrettelegge for bedre kryssing av fv. 151 da det i dag blir gått langs fv. og/eller i private eiendommer.
Tiltaket blir ikke utført om søknad om disp. fra Reg. Plan og byggetillatelse ikke blir godkjent.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Se konkurransegrunnlaget
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlaget.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  09.08.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Det vil ikke bli avholdt tilbudskonferanse.
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

05.07.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system