Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Randaberg kommune
934 945 514
Postboks 40
Randaberg
4096
NO
Kontaktperson: Linda B. Joa
Telefon: +47 45286514
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Randaberg
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.randaberg.kommune.no

Stavanger konmmune
964965226
Postboks 8001
Stavanger
4068
NO
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.stavanger.kommune.no

Sandnes kommune
Sandnes
NO
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Sandnes
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.sandnes.kommune.no

Sola kommune
Sola
NO
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Sola
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.sola.kommune.no

I.2)

Samordnede innkjøp

Anskaffelsen gjennomføres i fellesskap.
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=202266&B=KGVLIGHT
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Rammeavtale - Alarmmottak fra heis, innbrudd og tilknyttede utrykningstjenester
Referansenummer:  17/2427
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

79711000  -  Alarmovervåkningstjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Rammeavtalen skal dekke oppdragsgivers behov for alarmmottak fra heis, innbrudd og tilknyttede utrykningstjenester til kommunale bygg og boliger hos oppdragsgiver. Konkurransen gjelder ikke utrykningstjenester ved teknisk alarm og alarmmottak med utrykningstjenester tilknyttet brann, sykesignalanlegg, overfallsalarmer, trygghetsalarmer, VA, faste- og mobile vaktrunder av vektere, skjenkekontroll, utrykning av vektere ved behov eller lignende.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 5200000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

79713000  -  Vakttjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, samt forbehold om Finnøy, Rennesøy og Forsand
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Rammeavtalen skal dekke oppdragsgivers behov for alarmmottak fra heis, innbrudd og tilknyttede utrykningstjenester til kommunale bygg og boliger hos oppdragsgiver. Konkurransen gjelder ikke utrykningstjenester ved teknisk alarm og alarmmottak med utrykningstjenester tilknyttet brann, sykesignalanlegg, overfallsalarmer, trygghetsalarmer, VA, faste- og mobile vaktrunder av vektere, skjenkekontroll, utrykning av vektere ved behov eller lignende.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Pris
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 5200000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 12
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Rammeavtale på 1 år, med opsjon på 1 +1 + 1 år.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
1 + 1 +1 år
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Oppdragsgiver tar forbehold om at det i avtaleperioden har blitt vedtatt kommunesammenslåing med andre kommuner. Stavanger kommune vil være slått sammen med Finnøy og Rennesøy kommuner fra og med 01.01.2020. Sandnes kommune vil slå seg sammen med Forsand kommune. Se konkurransegrunnlaget for mer informasjon, pkt. 2.4

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  A: Krav: Leverandøren skal være lovlig etablert foretak.
B: Dokumentasjon: Leverandør må kunne fremlegge følgende:
Norske firma: Firmaattest fra Foretaksregisteret i Brønnøysund.
Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert.
Krav A: Leverandøren skal sannsynliggjøre å ha tilstrekkelig ressurser i egen organisasjon (eller ved hjelp av støtte fra andre, ref. punkt 4.2) til å gjennomføre kontrakten, eller den del av kontrakten som tilbudet omfatter.
Dokumentasjon B: Leverandøren må kunne fremlegge en beskrivelse av organisasjonen (organisasjonsplan)og de ressurser som leverandøren råder over til å utføre kontraktsarbeidet.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
A: Krav: Leverandør skal være kredittverdig, ha ordnede økonomiske forhold og økonomisk evne til å gjennomføre kontrakten.
B: Dokumentasjon: Som dokumentasjon vil det bli innhentet kredittvurdering fra Experian Norge.
Dersom det ikke er registrert tilstrekkelig informasjon hos Experian Norge, må leverandøren selv dokumentere at kravene er oppfylt.
Minimumskrav:  
Kredittverdig
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
A: Krav: Leverandøren skal være godkjent av politiet i henhold til Lov om vaktvirksomhet av 5. januar 2001.
B: Dokumentasjon: Som dokumentasjon må leverandøren kunne fremlegge kopi av tillatelsen til å utøve vaktvirksomhet fra politiet.
A Krav: Leverandør skal ha erfaring fra minst to relevante oppdrag som beskrevet i dette dokument, hva gjelder omfang og kompleksitet.
B Dokumentasjon: Som dokumentasjon må leverandøren kunne fremlegge en liste over de viktigste relevante oppdragene de siste tre år, herunder opplysninger om oppdraget (kort beskrivelse), verdi, tidspunkt og navn på kunde. På bakgrunn av listen skal leverandør oppgi navn og e-postadresse til kontaktperson for de to mest relevante oppdragene. Referanser vil kun bli kontaktet ved behov.
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Rammeavtale med én leverandør
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  14.02.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  14.05.2018
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  14.02.2018
Lokal tid:  12:00
Sted:  
Randaberg kommune

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betaling vil bli brukt
VI.3)

Tilleggsinformasjon

Stavanger kommune har krav om at det benyttes en digital plattform for utrykningsrapporter. Se punkt 5.7 i konkurransegrunnlaget
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Randaberg kommune
Randaberg
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

11.01.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system