Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statsbygg Hovedkontor
971 278 374
Postbok 8106 Dep. (Biskop Gunnerusgt. 6)
Oslo
0032
NO
Kontaktperson: Elisabeth Tangen
Telefon: +47 91688724
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.statsbygg.no/

I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Annet:  Bygg og Anlegg

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Rammeavtale om miljøfaglig rådgivning for FB - Anskaffelse
Referansenummer:  2017/6024
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

90700000  -  Tjenester i forbindelse med miljø
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Statsbygg har til hensikt å inngå en rammeavtale om miljøfaglig rådgivning for Faglig ressurssenter.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  16000000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45262640  -  Arbeid i forbindelse med miljøforbedring
90700000  -  Tjenester i forbindelse med miljø
90710000  -  Miljøforvaltning
90711000  -  Miljøpåvirkningsanalyse, bortsett fra bygge- og anleggsarbeid
90711200  -  Miljøstandarder, bortsett fra bygge- og anleggsarbeid
90711300  -  Analyser av miljøindikatorer. bortsett fra bygge- og anleggsarbeid
90712000  -  Miljøplanlegging
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Faglig ressurssenter er en avdeling i Statsbygg som består av flere ulike fagenheter som yter faglig rådgivning i Statsbyggs bygge- og forvaltningsprosjekter. Seksjon FB, som bl.a. består av en miljøgruppe som i perioder har stor arbeidsmengde og derfor har behov for å hente inn kapasitet utenfra. For å styrke kapasiteten og skaffe spesialkompetanse ønsker vi å inngå en rammeavtale med en leverandør innen fagområdet miljø.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kompetanse  /  Vekting:  70
Pris  -  Vekting:  30
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Rammeavtalen inngås for en periode på ett (1) år, med rett for Statsbygg til å forlenge avtalene med inntil tre år (ett+ett+ett år).
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 245-513612
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-454990

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

18.04.2018
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  7
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

AS Civitas
Oslo
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge

Leverandøren er en SMB : ja
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  16000000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Oslo Tingrett
Oslo
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

16.05.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system