Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Færder kommune
817 263 992
Tinghaugv. 18
Nøtterøy
3163
NO
Kontaktperson: René Kristensen
Telefon: +47 48029915
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.notteroy.kommune.no/

I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Rammeavtale for konsulenttjenester vei -, vann og avløp.
Referansenummer:  1000
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71300000  -  Ingeniørtjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Anskaffelsen omfatter rammeavtale for konsulenttjenester for vei, vann og avløp. Dvs. arbeidsoppgaver som kan utløses innenfor rammeavtalen er:
• Utarbeidelse av skisse-, for- og detaljprosjekter og utarbeidelse av anbudsdokumenter for vei-, vann- og avløpsanlegg (evt. også hovedplaner for vann- og avløp, saneringsplaner og modellering).
• geotekniske vurderinger i forbindelse med prosjektering av VA anlegg.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  34000000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Konsulenttjenester vann og avløp
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

90000000  -  Avløp, søppel, sanitære og miljømessige tjenester
90713100  -  Rådgivningstjenester vedrørende vannforsyning og spillvann, unntatt for konstruksjon
71310000  -  Rådgivning ingeniør- og byggetekniske tjenester
71311000  -  Rådgivning ingeniørtjenester i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid
71311200  -  Rådgivning i forbindelse med transportsystemer
71311300  -  Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
71321300  -  Rådgivningstjenester relatert til rørlegging
71351200  -  Geologisk og geofysisk rådgivning
71800000  -  Rådgivningstjenester for vannforsyning og avfallskonsulent
71000000  -  Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester
71200000  -  Arkitekt- og relaterte tjenester
71240000  -  Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester
71241000  -  Gjennomførlighetsstudie, rådgivningstjeneste, analyse
71242000  -  Prosjekt- og designforberedelse, kostnadsoverslag
71243000  -  Skisseplaner (systemer og integrasjon)
71244000  -  Kostnadsoverslag, kontroll av kostnad
71245000  -  Godkjenningsplan, arbeidstegninger og spesifikasjoner
71246000  -  Avgjørelse og fortegnelse av mengder i konstruksjonen
71250000  -  Arkitekt-, ingeniør- og oppmålingstjenester
71251000  -  Arkitekt- og bygningsoppmålingstjenester
71300000  -  Ingeniørtjenester
71311210  -  Rådgivning i forbindelse med hovedveier
71312000  -  Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruksjoner
71320000  -  Prosjektering
71322000  -  Prosjektering av anleggsarbeid
71322100  -  Masseberegning i forbindelse med anleggsarbeid
71322200  -  Prosjektering av rørledning
71322500  -  Ingeniørmessig prosjektering i forbindelse med trafikkanlegg
71324000  -  Masseberegning
71325000  -  Prosjektering av fundament
71330000  -  Diverse former for ingeniørtjenster
71332000  -  Geoteknisk ingeniørtjenster
71350000  -  Vitenskapelig og teknisk virksomhet i forbindelse med ingeniørarbeid
71355000  -  Oppmålingstjenester
71355200  -  Geografisk oppmåling
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Færder kommune
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Anskaffelsen omfatter rammeavtale for konsulenttjenester for vann og avløp. Dvs. arbeidsoppgaver som omfattes av rammeavtalen er:
• Utarbeidelse av skisse-, for- og detaljprosjekter og utarbeidelse av anbudsdokumenter for vann- og avløpsanlegg (evt. også hovedplaner for vann- og avløp, saneringsplaner og modellering).
• geotekniske vurderinger i forbindelse med prosjektering av VA anlegg.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitet  /  Vekting:  50
Pris  -  Vekting:  50
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Konsulenttjenester vei
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

71000000  -  Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester
71200000  -  Arkitekt- og relaterte tjenester
71240000  -  Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester
71241000  -  Gjennomførlighetsstudie, rådgivningstjeneste, analyse
71242000  -  Prosjekt- og designforberedelse, kostnadsoverslag
71243000  -  Skisseplaner (systemer og integrasjon)
71244000  -  Kostnadsoverslag, kontroll av kostnad
71245000  -  Godkjenningsplan, arbeidstegninger og spesifikasjoner
71246000  -  Avgjørelse og fortegnelse av mengder i konstruksjonen
71250000  -  Arkitekt-, ingeniør- og oppmålingstjenester
71251000  -  Arkitekt- og bygningsoppmålingstjenester
71310000  -  Rådgivning ingeniør- og byggetekniske tjenester
71311000  -  Rådgivning ingeniørtjenester i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid
71311200  -  Rådgivning i forbindelse med transportsystemer
71311210  -  Rådgivning i forbindelse med hovedveier
71311220  -  Ingeniørarbeid i forbindelse med hovedveier
71311300  -  Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
71312000  -  Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruksjoner
71320000  -  Prosjektering
71322000  -  Prosjektering av anleggsarbeid
71322100  -  Masseberegning i forbindelse med anleggsarbeid
71322500  -  Ingeniørmessig prosjektering i forbindelse med trafikkanlegg
71324000  -  Masseberegning
71325000  -  Prosjektering av fundament
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Nøtterøy og Tjøme
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Anskaffelsen omfatter rammeavtale for konsulenttjenester for vei. Arbeidsoppgaver som omfattes av rammeavtalen er:
• Utarbeidelse av skisse-, for- og detaljprosjekter og utarbeidelse av anbudsdokumenter for kommunale veier.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitet  /  Vekting:  50
Pris  -  Vekting:  50
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 238-495237
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-992916

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

Delkontrakt nr.: 1

Tittel: Konsulenttjenester vann og avløp

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

13.02.2018
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  13
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  ja
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Rambøll
915251293
Fjordgt. 15
Tønsberg
3125
NO
Telefon: +47 93077833
NUTS-kode:  NO033 -  Vestfold
Fylke: Vestfold, Kommune: Tønsberg

Leverandøren er en SMB : nei
VA Consult
992191686
Postboks 1007
Sandefjord
3204
NO
Telefon: +47 90674369
NUTS-kode:  NO033 -  Vestfold
Fylke: Vestfold, Kommune: Sandefjord

Leverandøren er en SMB : nei
Asplan Viak
910209205
Postboks 87
Tønsberg
3100
NO
Telefon: +47 94802232
NUTS-kode:  NO033 -  Vestfold
Fylke: Vestfold, Kommune: Tønsberg

Leverandøren er en SMB : nei
COWI
979364857
Postboks 6412 Etterstad
Oslo
0579
NO
Telefon: +47 46915759
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo

Leverandøren er en SMB : nei
Structor
918816976
Anton Jensensgate 3
Tønsberg
3125
NO
Telefon: +47 48038002
NUTS-kode:  NO033 -  Vestfold
Fylke: Vestfold, Kommune: Tønsberg

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Opprinnelig estimert totalverdi av kontrakten/delkontrakten:  32000000.00  NOK
Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  32000000.00  NOK

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 2

Delkontrakt nr.: 2

Tittel: Konsulenttjenester vei

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

13.02.2018
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  14
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  ja
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Structor
918816976
Anton Jensensgate 3
Tønsberg
3125
NO
Telefon: +47 48038002
NUTS-kode:  NO033 -  Vestfold
Fylke: Vestfold, Kommune: Tønsberg

Leverandøren er en SMB : nei
Rambøll
915251293
Fjordgt. 15
Tønsberg
3125
NO
Telefon: +47 93077833
NUTS-kode:  NO033 -  Vestfold
Fylke: Vestfold, Kommune: Tønsberg

Leverandøren er en SMB : nei
Øvre Romerike Prosjektering AS
938182787
Boks 26. Storgata 11
Jessheim
2051
NO
Telefon: +47 63942440
E-post: es@orp.no
NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Ullensaker

Leverandøren er en SMB : nei
COWI
979364857
Postboks 6412 Etterstad
Oslo
0579
NO
Telefon: +47 46915759
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo

Leverandøren er en SMB : nei
Asplan Viak
910209205
Postboks 87
Tønsberg
3100
NO
Telefon: +47 94802232
NUTS-kode:  NO033 -  Vestfold
Fylke: Vestfold, Kommune: Tønsberg

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Opprinnelig estimert totalverdi av kontrakten/delkontrakten:  2000000.00  NOK
Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  2000000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Nøtterøy kommune og Tjøme kommune slås fra 1.1.2018 sammen til én kommune, Færder kommune. Frem til 1.1.2018 vil Nøtterøy kommune være riktig kommune å kontakte ved evt. henvendelser og fra og med 1.1.2018 skal henvendelser rettes til Færder kommune.
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
Nøtterøy
3163
NO
Telefon: +47 33390000
Internettadresse: (URL) https://www.faerder.kommune.no/

VI.4.3)

Prosedyre for klagebehandling

Nøyaktig informasjon om tidsfrist(er) for klagebehandling: 
Før det inngås kontrakt vil alle tilbydere få informasjon om hvem som er innstilt. Det settes en karenstid på 15 dager fra innstilling.
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

14.02.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system