Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Meløy kommune, Plan og kommunalteknikk
970 189 866
Gammelveien 5
Ørnes
8150
NO
Kontaktperson: Frank Fossheim
Telefon: +47 91537940
E-post: frfo@cowi.no
NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland, Kommune: Meløy
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.meloy.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/160282
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Glomfjord vannverk. Etabering av adkomst og ledningsanlegg
Referansenummer:  A096680
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Denne konkurransen omfatter forespørsel om " Glomfjord vannverk – Etablering av adkomst og ledningsanlegg". Prosjektet omfatter nyetablering av adkomstvei på ca 160 meter og VA-ledningsanlegg på ca 250 meter fordelt på to traseer, lokalisert i Glomfjord i Meløy kommune. Anskaffelsen inkluderer rigg for bygge/anleggsplass, samt riving av eksisterende garasje og uthu
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 5200000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland, Kommune: Meløy
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Glomfjord
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Denne konkurransen omfatter forespørsel om " Glomfjord vannverk – Etablering av adkomst og ledningsanlegg". Prosjektet omfatter nyetablering av adkomstvei på ca 160 meter og VA-ledningsanlegg på ca 250 meter fordelt på to traseer, lokalisert i Glomfjord i Meløy kommune. Anskaffelsen inkluderer rigg for bygge/anleggsplass, samt riving av eksisterende garasje og uthus.
Prosjektet inkluderer i hovedsk følgende arbeider:
› grunnarbeider for vei og VA-anlegg
› grøfter for VA, ca 250 meter
› avløpsledning Ø160 mm, 160 meter
› 4 stk selvfallskummer, spillvann
› vannledning Ø110 mm, 160 meter
› vannledning Ø225 mm, 250 meter
› 1 stk vannkum
› overvannsledning Ø160 mm, ca 25 meter
› overvannsledning Ø315 mm, 12 meter
› 1 stk selvfallskum, overvann
› 1 stk sluksandfang
› veioverbygning (grusvei), 160 meter
› riving av eksisterende garasje og uthus
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 5200000.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 4

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Det vises til konkurransegrunnlagets Del 1, kap 5
Minimumskrav:  Det vises til konkurransegrunnlagets Del 1, kap 5
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Kontrakt for dette oppdraget vil bli opprettet i hht. NS 8405

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Det er ikke planlagt dialog. Det vises ellers til konkurransegrunnlagets Del 1, kap. 2
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Det vises til konkurransegrunnlagets Del 1 i sin helhet.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  09.04.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Det vises til konkurransegrunlagets Del1 og del 2 med vedlegg.
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

09.03.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system