Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statens vegvesen
971 032 081
Postboks 8142 Dep
Oslo
0033
NO
Kontaktperson: Rønnaug Bersås
Telefon: +47 02030
NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.vegvesen.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=214131&B=VEGVESEN
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

MP Støyskjerming Singsaker skole
Referansenummer:  18/38011
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Arbeidene i Støyskjerm Singsaker skole og barnehage skal foregå mellom Jonsvannsveien og Rogerts gate i Trondheim kommunal veg.
Arbeidene består av å bygge en 2m høy og ca. 170m lang støyskjerm mot Fv.6666 Eidsvolls gate og Jonsvannsveien.
Kontraktens hovedaktiviteter:
- Fjerning av trær/vegetasjon/støttemur/gjerde/gammel støyskjerm
- Bygging av ca. 170 m Støyskjerm (skal benyttes materialers av mur, forblendet stein, stålsøyler, glass og tre)
- Oppfylling ved støyskjerm.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45210000  -  Byggearbeid
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Arbeidene i Støyskjerm Singsaker skole og barnehage skal foregå mellom Jonsvannsveien og Rogerts gate i Trondheim kommunal veg.
Arbeidene består av å bygge en 2m høy og ca. 170m lang støyskjerm mot Fv.6666 Eidsvolls gate og Jonsvannsveien.
Kontraktens hovedaktiviteter:
- Fjerning av trær/vegetasjon/støttemur/gjerde/gammel støyskjerm
- Bygging av ca. 170 m Støyskjerm (skal benyttes materialers av mur, forblendet stein, stålsøyler, glass og tre)
- Oppfylling ved støyskjerm.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Slutt: 30.05.2019

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Se konkurransegrunnlag
Minimumskrav:  Se konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Dialog vil kunne finne sted i form av rettinger og avklaringer av tilbud.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  13.08.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Tilbudskonferanse vil finne sted 2018-06-27 kl. 13:00
Møtested Singsaker skole/barnehage ved grusstien ned fra Eidsvolls gate.
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

14.06.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system