Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kontraktsinngåelse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Oslo kommune v/ Bymiljøetaten
Karvesvingen 3
Oslo
0579
NO
Kontaktperson: Espen Skistad
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.oslo.kommune.no

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Gangbro over Ensjø T-banestasjon
Referansenummer:  157-BYM-2016
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

44212100  -  Bro
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Eksisterende gangbro over Ensjø T-banestasjon i betong skal rives og erstattes av en bredere gangbro i stål på stålsøyler med gangbanedekke av asfalt. Brua blir liggende på samme sted som før med samme høyde over spor for å unngå konflikt med perrongtak for Ensjø T-banestasjon. Gangbroa skal ende opp med en trapp ned på det fremtidige «Ensjø torg» og med gangramper parallelt med T-banetraseen. Landkar utføres i betong.
Gangbroen krysser Ensjø T-banestasjon som skal være i normal drift under hele anleggsperioden.
Prosjektet berører eksisterende infrastruktur som må legges om. Det gjelder blant annet vannledning tilhørende Vann- og avløpsetaten, 11 kV kabelanlegg til Hafslund Nett og kabler for Telenor.
Oppdragsgiver tar forbehold om at det kun vil inngås kontrakt dersom forhold om grunnerverv er i orden før tenkt kontraktsinngåelse.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  25818849.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Eksisterende gangbro over Ensjø T-banestasjon i betong skal rives og erstattes av en bredere gangbro i stål på stålsøyler med gangbanedekke av asfalt. Brua blir liggende på samme sted som før med samme høyde over spor for å unngå konflikt med perrongtak for Ensjø T-banestasjon. Gangbroa skal ende opp med en trapp ned på det fremtidige «Ensjø torg» og med gangramper parallelt med T-banetraseen. Landkar utføres i betong.
Gangbroen krysser Ensjø T-banestasjon som skal være i normal drift under hele anleggsperioden.
Prosjektet berører eksisterende infrastruktur som må legges om. Det gjelder blant annet vannledning tilhørende Vann- og avløpsetaten, 11 kV kabelanlegg til Hafslund Nett og kabler for Telenor.
Oppdragsgiver tar forbehold om at det kun vil inngås kontrakt dersom forhold om grunnerverv er i orden før tenkt kontraktsinngåelse.
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-966853
IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-966853

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

Tittel: Gangbro over Ensjø T-banestasjon

[AwardConfirmF65]:ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

19.01.2018
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Peab Anlegg AS
PB 143
Lysaker
1325
NO
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo

V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  25818849.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

23.01.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system