Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Direktoratet for forvaltning og IKT
991825827
Grev Wedels plass 9
OSLO
0151
NO
Kontaktperson: Pirjo Grüner
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
I.4)

Type oppdragsgiver

Andre statlige eller nasjonale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Kontraktstildeling - Rammeavtale for kjøp av lisenser og skytjenester
Referansenummer:  18/00373
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

72300000  -  Datatjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Difi ønsker å inngå rammeavtale for kjøp av lisenser og skytjenester.
Rammeavtalen inngås for to år med opsjon på 1+1 år.
Estimert verdi for avtalen er NOK 15 000 000.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  15000000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

48200000  -  Nettverks, internett og intranett programvare
48210000  -  Programvare for nettverkstilkopling
48211000  -  Programvare for kommunikasjon mellom plattformer
48213000  -  Programvare for utvidet funksjonalitet, operativsystemer
48214000  -  Programvare for utvidet funksjonalitet, nettverksoperativsystemer
48219000  -  Diverse nettverksprogramvare
48219500  -  Programvare for svitsjer eller rutere
48222000  -  Programvare for webserver
48223000  -  Programvare for e-post
48300000  -  Programvare for dokumentopprettelse, tegning, bilde, tidsplanlegging og produktivitet
48312000  -  Programvare for elektronisk publisering
48316000  -  Programvare for presentasjoner
48317000  -  Programvare for tekstbehandling
48322000  -  Programvare for grafikk
72000000  -  Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
72600000  -  Support- og konsulentvirksomhet i forbindelse med edb
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO052 -  Sogn og Fjordane
Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Leikanger
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Difi vil inngå rammeavtale for kjøp av lisenser og skytjenester med èn leverandør som kan tilby:
Konkurransedyktige betingelser
Gode og prioriterte kanaler inn mot produsentene
God kompetanse innenfor de aktuelle produktområder
God kompetanse innenfor de aktuelle produsentenes lisensieringspolitikk
Gode rutiner i forbindelse med bestillinger, leveranser og fakturering. Herunder blant annet enkle bestillingsrutiner og samordnet fakturering.
Rådgiving for Difi i spørsmål knyttet til lisenser og skytjenester
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitet på leveransen  /  Vekting:  40
Pris  -  Vekting:  60
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Rammeavtalen kan forlenges med 1+1 år
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2018/S 079-178049
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2018-044542

Del V: Kontraktsinngåelse

Tittel: Rammeavtale for kjøp av lisenser og skytjenester

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

18.06.2018
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  2
Antall mottatte tilbud fra SMB’er:  0
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Atea AS (Hovedenhet)
Brynsalléen 2
OSLO
0667
NO
Telefon: +47 22095000
Faks: +47 22095001
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Internettadresse: (URL) http://www.atea.no/

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  15000000.00  NOK

Del V: Kontraktsinngåelse

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

18.06.2018
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  2
Antall mottatte tilbud fra SMB’er:  0
Antall mottatte tilbud fra leverandører i EU/EØS-medlemsstatene:  0
Antall mottatte tilbud fra leverandører utenfor EU/EØS:  0
Antall tilbud mottatt elektronisk:  2
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Atea AS
Oslo
NO
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Opprinnelig estimert totalverdi av kontrakten/delkontrakten:  15000000.00  NOK
Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  15000000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Direktoratet for forvaltning og ikt
0032 Oslo
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

10.07.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system