Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forsyningsforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Tinn kommune
864 963 552
Torget 1
Rjukan
3660
NO
Kontaktperson: Roy Pettersen
NUTS-kode:  NO034 -  Telemark
Fylke: Telemark, Kommune: Tinn
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.innkjopskontoret.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://tendsign.com/public/p_adformsnotice.aspx?UniqueId=afxqpwcjdf
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

EM 01 Kvitåvatn vannbehandlingsanlegg - maskin/prosess
Referansenummer:  18/84
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

65000000  -  Offentlige ytelser
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Tinn kommune lyser ut konkurranse etter forsyningsforskriften på entreprise EM 01 Kvitåvatn vannbehandlingsanlegg-oppgradering, service og tilpassing til ny råvannskilde maskin/prosess.
Denne kontrakten omfatter arbeid med å tilpasse prosess og maskin for å øke vannverkets kapasitet og tilpasse prosessen til et råvann av bedre kvalitet. Entreprisens arbeid skal pågå når vannverket er i full drift.
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO034 -  Telemark
Fylke: Telemark, Kommune: Tinn
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Dagens vannbehandling er bygd opp med følgende trinn:1. Koagulanttilsats (jernklorid)2. Direktefiltrering og karbonatisering (flermedia filter)3. Desinfisering med UV-bestråling
Ut fra tilgjengelig vannkvalitetsdata fra Djupetjønn vurderes koagulering-direktefiltrering å være overflødig framover. Dagens koaguleringsanlegg blir stående tilgjengelig for kunne bruke Långetjønn som reservevannkilde. Med Djupetjønn foreslås vannbehandling med karbonatisering og desinfisering.
1. Karbonatisering med CO2-tilsats og marmorfilter2. Desinfisering med UV-bestråling -nytt3. Desinfisering med klor
I entreprisen vil det inngå:• Etablering av nytt innløpsarrangement• Trykkstøtdempende tiltak • Installasjon av nytt UV anlegg• Rehabiltering av 3. filtertanker.• Gjøre rørtilpassinger• Etablering av nye ventiler og service på gamle ventiler. • Tilpasse instrumentering • Flytte kompressor inkl. nødvendig rørarbeider• Service og tilpassing av eksisterende instrumenter. • Etablere ny hurtigkobling for påfylling av marmor til filtertanker. • Maskin skal fjerne installasjoner, ventiler, trykkluft ledninger, UV aggregatene inkl. elektro-skapet, og rørdeler.
Nærmere beskrivelser og detaljer for leveranse framkommer av teknisk beskrivelse og tegninger.
Deltilbud og alternative tilbud
Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget, og ei heller alternative tilbud.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 27.08.2018  /  Slutt:

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Informasjon om gjennomføring av konkurransen

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnlaget
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  14.08.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afxqpwcjdf
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

08.06.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system