Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statens vegvesen Region sør
971 032 081
Postboks 723
Arendal
4808
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.vegvesen.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=214102&B=VEGVESEN
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Fv. 804 Fedåna bru
Referansenummer:  17/88892
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Det planlegges etablering av ny bru for Fv 804 Fedåna Bru på Feda i Kvinesdal kommune, Vest‐Agder. Brua skal erstatte en eldre bru som ble påført store skader i forbindelse med flommen i elva Fedåna i desember 2015. I entreprisen inngår i hovedsak; Bygge ny betongbru i eksisterende trasse, fjerning av midlertidig GS brufundamenter og tilstøtende veier. Og masse utskifting/erosjonssikring av elvebunn.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Vest-Agder fylke
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Det planlegges etablering av ny bru for Fv 804 Fedåna Bru på Feda i Kvinesdal kommune, Vest‐Agder. Brua skal erstatte en eldre bru som ble påført store skader i forbindelse med flommen i elva Fedåna i desember 2015. I entreprisen inngår i hovedsak; Bygge ny betongbru i eksisterende trasse, fjerning av midlertidig GS brufundamenter og tilstøtende veier. Og masse utskifting/erosjonssikring av elvebunn.
Følgende arbeider inngår, ca. mengder:
Masseflytting: 2300 m3
Erosjonssikring 1000 m3
Trekkekummer 3 stk
Armering 40 tonn
Betong 150 m3
Rekkverk 150
Stålkjernepeler 360m
Asfalt 200 tonn
Rivning (stål og betong) 1100 tonn
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Slutt: 20.09.2019

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Se konkurransegrunnlaget
Minimumskrav:  Se konkurransegrunnlaget
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Oppdragsgiver planlegg å gjennomføre dialog i henhold til anskaffelsesforskriftens § 9-3. Jfr. konkurransegrunnlagets Kapitel B3 punkt 6.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  09.07.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

14.06.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system