Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Sande kommune
938 971 471
Prestegårdsalleen 35
Sande
3071
NO
Kontaktperson: Martin Hagen
Telefon: +47 99257927
NUTS-kode:  NO033 -  Vestfold
Fylke: Vestfold, Kommune: Sande
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.sande-ve.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/159302
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til følgende adresse: 
Sande kommune-Kommunalteknikk
938 971 471
Prestegårdsalleen 35
Sande
3071
NO
Kontaktperson: Martin Hagen
NUTS-kode:  NO033 -  Vestfold
Fylke: Vestfold, Kommune: Sande
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.sande-ve.kommune.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Sande barne- og ungdomsskole
Referansenummer:  10344
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Sande kommune innbyr totalentreprenører til anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi iht. forskriftenes del 1 og 3 på prosjektet” Sande barne- og ungdomsskole og idrettshall”. Formålet med konkurransen er å anskaffe totalentreprenør med sine kontraktmedhjelpere for prosjektering, rivning av eksisterende bygningsmasse, bygging og prøvedrift av skole. Det er valgt samspill som gjennomføringsmodell basert på «utviklingsentreprise» for prosjektet. Se vedlagte avtaledokumenter. En beskrivelse av samspill som gjennomføringsmodell finnes tilgjengelig på www.anskaffelser.no
Kommunestyret i Sande kommune har besluttet at det skal planlegges ny barne- og ungdomsskole for 1 til 10 trinn.
Skolen skal planlegges og dimensjoneres for 1038 (1100) elever på 1-10 trinn
Prosjektet skal løse følgende oppgaver:
• Skole
• Idrettshall i håndball størrelse og basishall
• Uteområde
• Rivning av eksisterende bygg
Totalt anslås et areal på ca. 13 800 m2 BTA for skolen og idrettshallen.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 350000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

71000000  -  Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO033 -  Vestfold
Fylke: Vestfold, Kommune: Sande
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Sande
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Sande kommune innbyr totalentreprenører til anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi iht. forskriftenes del 1 og 3 på prosjektet” Sande barne- og ungdomsskole og idrettshall”. Formålet med konkurransen er å anskaffe totalentreprenør med sine kontraktmedhjelpere for prosjektering, rivning av eksisterende bygningsmasse, bygging og prøvedrift av skole. Det er valgt samspill som gjennomføringsmodell basert på «utviklingsentreprise» for prosjektet. Se vedlagte avtaledokumenter. En beskrivelse av samspill som gjennomføringsmodell finnes tilgjengelig på www.anskaffelser.no
Kommunestyret i Sande kommune har besluttet at det skal planlegges ny barne- og ungdomsskole for 1 til 10 trinn.
Skolen skal planlegges og dimensjoneres for 1038 elever på 1-10 trinn
Prosjektet skal løse følgende oppgaver:
• Skole
• Idrettshall i håndball størrelse og basishall
• Uteområde
• Rivning av eksisterende bygg
Totalt anslås et areal på ca. 13 800 m2 BTA for skolen og idrettshallen.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 350000000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 42
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.9)

Informasjon om begrensning av antall leverandører som skal velges ut til å gi tilbud

Planlagt nedre grense: 3  /  øvre grense: 5
Objektive kriterier for å begrense antallet leverandører:
Se konkurransegrunnlag
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Se konkurransegrunnlag
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Se konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Se konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlag
III.2.3)

Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten

Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.4)

Informasjon om reduksjon av antallet løsninger eller tilbud under forhandling eller i dialog

Forhandlingene eller dialogen vil skje i flere faser for å redusere antallet løsninger, eller tilbud
IV.1.5)

Informasjon om forhandling

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å tildele kontrakten på grunnlag av de første tilbudene uten å gjennomføre forhandlinger
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  15.02.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.3)

Estimert dato for utsendelse av invitasjon til å gi tilbud eller invitasjoner til utvalgte leverandører om å delta

Dato: 08.03.2018
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Dansk, Norsk, Svensk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Varighet i måneder : 6  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betaling vil bli brukt
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Sande kommune
Prestegårdsalleen 35
Sande
3071
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

11.01.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system