Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Narvik kommune
959 469 059
Postboks 64
Narvik
8501
NO
Kontaktperson: Trond Gustavson
NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland, Kommune: Narvik
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.narvik.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afzskguiqn&GoTo=Docs
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Driftsavtale - Narvik stadion
Referansenummer:  18/11
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

92610000  -  Drift av sports- og idrettsanlegg
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Konkurranse for inngåelse av avtale om drift og vedlikehold av Narvik stadion.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

92000000  -  Rekreasjon, kultur og sport
92600000  -  Tjenester vedrørende sport
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland, Kommune: Narvik
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Anskaffelsen har som formål å inngå avtale om drift og vedlikehold av Narvik stadion for 4 år, med opsjon på forlengelse med 2 + 2 år.
Anskaffelsen gjennomføres etter reglene i Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om konsesjonskontrakter.
En konsesjonskontrakt er en tjenestekontrakt (eller en bygge- og anleggskontrakt) der vederlaget består enten utelukkende av retten til å utnytte tjenestene (eller bygge- og anleggsarbeidene) eller en slik rett sammen med betaling, og der driftsrisikoen er overført fra oppdragsgiveren til leverandøren, jf. forskriften § 1-2.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  23.07.2018
Lokal tid:  23:59
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afzskguiqn
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

14.06.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system