Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Politiets fellestjenester
974761157
Rognebakken 8
Jaren
2770
NO
Kontaktperson: Luc Martin
Telefon: +47 61318000
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.politiet.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.5)

Hovedaktivitet

Offentlig orden og trygghet

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Aksjonsbåter - RIB for bordingsoperasjoner
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

34521000  -  Spesialbåter
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Formålet er å anskaffe 3 aksjonsbåter med LOA 10 til13 m til Politi- og
lensmannsetaten samt service, drift og vedlikehold i driftsperioden.
Med aksjonsbåter menes det åpen RIB/RHIB konstruert for profesjonelt bruk av
spesial styrker i politiet eller forsvaret, for spesialoperasjoner (primært
bording/tracing).
Tilbydere som ønsker å delta i konkurransen (interessentene) skal sende en
forespørsel til Oppdragsgiver om å delta i konkurransen. De interessentene som
oppfyller alle kvalifikasjonskrav, herunder sikkerhet og autorisering, vil få utlevert
konkurransegrunnlaget og kan inngi tilbud. Det vil bli forhandlet med alle
leverandører som har inngitt tilbud.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  43000000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

34521000  -  Spesialbåter
34521300  -  Politipatruljebåter
42111100  -  Påhengsmotorer til fremdrift av båter
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Formålet er å anskaffe 3 aksjonsbåter med LOA 10 til13 m til Politi- og lensmannsetaten samt service, drift og vedlikehold i driftsperioden.
Med aksjonsbåter menes det åpen RIB/RHIB konstruert for profesjonelt bruk av
spesial styrker i politiet eller forsvaret, for spesialoperasjoner (primært bording/tracing).
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitet  /  Vekting:  50
Pris  -  Vekting:  50
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Begrenset prosedyre
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2016/S 119-212784
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2016-285433

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 201800027

Tittel: Anskaffelse av aksjonsbåter

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

26.01.2018
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  16
Antall mottatte tilbud fra leverandører i EU/EØS-medlemsstatene:  14
Antall mottatte tilbud fra leverandører utenfor EU/EØS:  2
Antall tilbud mottatt elektronisk:  16
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Goldfish Boat AS
980380122
Slettaveien 8
Son
1555
NO
Telefon: +47 41602000
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse: (URL) https://goldfishboat.com

Leverandøren er en SMB : ja
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Opprinnelig estimert totalverdi av kontrakten/delkontrakten:  43000000.00  NOK
Laveste tilbud:  30000000.00  NOK / Høyeste tilbud:  47000000.00  NOK   som ble tatt i betraktning

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Politiets fellestjenester
Rognebakken 8
Jaren
2770
NO
Telefon: +47 61318000
Internettadresse: (URL) www.politiet.no

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

08.03.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system